FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Comunicat cu ocazia Zilei Muncii Decente


7 octombrie 2010

 

COMUNICAT

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” consideră că unul din obiectivele de maximă importanţă ale luptei sindicale este implementarea şi respectarea conceptului de muncă decentă.

Conceptul de muncă decentă a fost propus de Organizaţia Internaţională a Muncii în anul 2000, din dorinţa de a formula un obiectiv politic internaţional de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, dincolo de respectarea drepturilor sociale fundamentale, iar ziua de 7 octombrie este Ziua Muncii Decente. Proiectul european "Muncă decentă pentru o viaţă decentă/Stimularea strategiilor şi politicilor internaţionale ale sindicatelor” îşi propune să contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului: eradicarea sărăciei, egalitatea de gen şi crearea unui parteneriat global în vederea promovării muncii decente.

Conceptul de muncă decentă are, în actualul context economic din România, o amplă semnificaţie, care pleacă de la recunoaşterea rolului central al muncii în viaţa oamenilor. Conceptul de muncă decentă cuprinde mult mai multe elemente şi nu doar o simpla garantare a normelor fundamentale care ţin de domeniul muncii. Conceptul include dreptul la locul de muncă,  o muncă productivă şi o remuneraţie justă, în raportul cu munca prestată şi cu pregatirea profesională a fiecărui lucrător. Conceptul include principiile securitaţii la locul de muncă şi protecţia socială a familiei, precum şi asigurarea şi garantarea perspectivlor de dezvoltare personală şi integrare socială.  Nu în ultimul rând printre principiile muncii decente, aşa cum au fost concepute de Organizaţia Internaţională a Muncii, este inclusă şi garantarea libertăţii de exprimare a revendicărilor, posibilitatea de a organiza şi a participa la procesul deciziei care îi priveşte de lucrători. Conceptul de muncă decentă include garantarea şanselor egale pentru toţi şi este esenţa strategiei mondiale, în favoarea progresului economic şi social.

Organizaţia Internaţională a Muncii are patru obiective prioritate, fiecare în parte fiind subiecte de maxim interes în România de azi:  dreptul la muncă, ocuparea forţei de muncă; protecţia socială şi dialogul social.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” subscrie la acţiunile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi politicile Uniunii Europene care consideră că munca decenta contribuie în mod esenţial la lupta împotriva sărăciei, şomajului şi excluderii sociale. 

Mai multe detalii gasiti aici: http://www.wddw.org/

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]