FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Plângere penală referitor la interzicerea accesului în Parlament


9 martie 2011

    O plângere penală a fost depusă împotriva membrilor birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților care au votat pentru interzicerea accesului publicului la lucrările Parlamentului din ziua asumării responsabilității guvernului pe modificările aduse Codului Muncii. 

  

Către,

 MINISTERUL PUBLIC

 Doamnei Procuror General al României

 Laura Codruţa KOVESI

 

 

 

 

          Doamnă Procuror General,

 

 

          Prin prezenta vă sesizăm în vederea efectuării cercetărilor necesare cu privire la eventuala săvârşire a infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 246 Cod penal şi de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi prevăzută şi pedepsită de art. 247 Cod Penal, de către persoanele care au calitatea de membre ale Birourilor permanente ale celor două camere ale Parlamentului, respectiv Senatul şi Camera Deputaţilor, şi care au votat în favoarea adoptării deciziei de a nu se permite accesul reprezentanţilor confederaţiilor sindicale naţionale semnatare la şedinţa comună a celor două camere din 8 martie 2011, pe a cărei ordine de zi este înscrisă „Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii

 

 

În fapt.

În data de 24.02.2011, sub numărul 51/879, aşa cum am procedat în toate ocaziile similare anterioare, am depus la Secretariatul General al Camerei deputaţilor, sub semnatura confederaţiei sindicale CNS „Cartel ALFA” si in numele CNSLR-Frăţia, BNS, CSDR şi CSN Meridian, o solicitare privind participarea la şedinţele camerelor reunite al Parlamentului României, prilejuite de procedura asumării răspunderii Guvernului României aspra Proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii. Solicitarea a fost făcută în vederea participării a 60 de reprezentanţi ai celor cinci confederaţii sindicale. Menţionăm că cererea de participare la şedinţele în cauză a fost depusă pentru intervalul 01.03.2011-01.04.2011, vizând şedinţele ân care urmau să aibă loc prezentarea asumării, dezbaterea eventualei moţiuni de cenzură şi votul asupra acesteia din urmă. De asemenea prin acceptarea implicită a dispoziţiilor incidente din Regulamentul camerei Deputaţilor, ne-am asumat respectarea acestora şi implicit, obligaţia de a nu tulbura în niciun fel lucrările şedinţelor.

          În data de 07.03.2011, am luat  cunoştinţă de o declaraţie a Doamnei Roberta Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor, potrivit căreia Biroul Permanent a decis prin vot majoritar să nu permită accesul reprezentanţilor sindicali la lucrările camerelor reunite. Am telefonat la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, de unde am primit confirmarea acestei decizii de interzicere.

 

În drept.

          Ne întemeiem plângerea noastră pe dispoziţiile art. 68 din Constituţia României care stipulează că „ şedinţele Camerei Deputaţilor şi Senatului sunt publice.”  şi că aceste şedinţe pot fi secrete doar în baza hotărârii adoptate de către camere.  Aceeaşi Constituţie a României stipulează la art.69, alin. (1) că în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

Tot Constituţia mai prevede:

 

Este de notorietate faptul că modificarea Codului muncii preocupă mişcarea sindicală în cel mai înalt grad, pe marginea proiectului de lege de modificare a Codului muncii desfăşurându-se mai multe runde de discuţii cu ministerul de resort şi cu Guvernul, forma de proiect adoptată de Guvern şi transmisă Parlamentului neîntrunind acceptul membrilor de sindicat.

 

REGULAMENTUL sedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prevede următoarele:

„Art. 19. - Şedinţele comune ale celor două Camere sunt publice, în afara cazurilor în care, la cererea preşedintelui care conduce şedinţa sau a unui grup parlamentar, se hotărăşte, cu cel puţin jumătate plus unu din voturile deputaţilor şi senatorilor prezenţi, ca acestea să fie secrete.

Art. 20. - La şedinţele publice ale celor două Camere pot asista diplomaţi, reprezentanţi ai presei, radioului şi televiziunii, precum şi cetăţeni, pe baza autorizaţiei sau invitaţiei emise de secretarii generali ai celor două Camere, în condiţiile stabilite de birourile permanente şi în limita locurilor disponibile“.

 

Conform prevederilor art. 246 Cod penal, „Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani“.

).

 

 În aceste condiţii, prin adoptarea - cu rea credinţă şi în deplină cunoştinţă de cauză - a unei decizii potrivit căreia reprezentanţii confederaţiilor sindicale sunt împiedicaţi să participe la şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului din 8 martie 2011 membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor au intrat sub incidenţa dispoziţiilor art. 246 Cod Penal, comiţând infracţiunea de „ abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, decizia lor aducând o vătămare evidentă intereselor legale şi constituţionale ale reprezentanţilor sindicali.

          Aceeaşi faptă intră şi sub incidenţa dispoziţiilor art. 247 Cod Penal, privind „ Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi”. Prin decizia luată, membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor au îngrădit drepturile unor persoane, folosinţa acestor drepturi şi au creat o situaţie de inferioritate pe motiv de „convingeri” şi „origine socială”, reprezentanţilor sindicali.

          Faţă de cele mai sus prezentate, ne aflăm în situaţia unui concurs de infracţiuni comise de către persoane care se aflau la data comiterii acestora „...în slujba poporului...”, neputându-se prevala de imunitatea de care dispun pentru voturi sau opinii politice.

Pe cale de consecinţă, vă solicităm declanşarea urmăririi penale în cauză şi trimiterea vinovaţilor prin rechizitoriu, în faţa instanţei de judecată competente material şi teritorial.

 

 

C.N.S. „Cartel ALFA“

CNSLR Fratia

BNS

CSDR

CS „Meridian”

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]