FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Răspuns Notificare Concedieri Colective SNTFM


18 aprilie 2011

Răspunsul la notificarea privind intenția de concedieri colective la CFR Marfă:

 

      Catre,

 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR

“CFR MARFA” SA

DOMNULUI  DIRECTOR  GENERAL,  George Micu

 

         Avand in vedere intentia de a initia concedieri colective de personal, pe care ne-ati pus-o la dispozitie si in conformitate cu prevederile art.69, alin.1 din Legea 53/2003 – Codul Muncii prin actul nr. 58/08.04.2011, va transmitem alaturat punctul de vedere al federatiei care nu este de acord cu inițierea de concedieri colective din rândurile salariaților pe care îi reprezintă și vă solicită să anulați atât notificarea nr. 58/08.04.2011, cât și adresele legate de intenția de a face concedieri colective înaintate către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti  și Agenţia Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din urmatoarele considerente:

            Nu au fost organizate cu sindicatele consultări cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați și cu privire la măsurile propuse în vederea atenuării consecințelor concedierii, așa cum prevede art. 69 din Legea 53/2002 Codul Muncii. Notificarea privind intenția de concedieri colective trebuie făcută în perioada în care au loc consultări și nu înaintea acestora.         Va atragem atentia ca, printre altele, realizarea unor înțelegeri constituie o obligație a angajatorului care intenționează să recurgă la concedieri colective.

            Nu am fost consultați, așa cum prevede art. 60 (2) din Contractul colectiv de muncă la SNTFM CFR Marfă SA, cu privire la elaborarea programului de restructurare pe baza căruia a fost stabilit numărul și categoriile de salariați care urmează a fi disponibilizați. De altfel, cifrele de personal care urmează a fi disponibilizat nu au rezultat dintr-o analiză detaliată a locurilor de muncă ci mai degrabă dintr-o previziune pesimistă a prestațiilor CFR Marfă.

            De altfel, chiar și în această prognoză pesimistă, nici măcar nu s-a respectat normarea muncii existentă la CFR Marfă, cifrele de personal de disponibilizat fiind umflate artificial.

Din programul de concediere colectiva si din lecturarea lui, nu a reiesit cu date concrete ca societatea pe care o conduceti  are motive reale și serioase pentru a proceda in acest fel. Astfel nu a fost prezentată nici o analiză a efectelor pe care le-au avut concedierile colective efectuate în 2010 și suspendarea unor drepturi salariale asupra evolutiei economice a societății. În contextul în care se face o analiză a veniturilor CFR Marfă în comparație cu anul 2008 este incorect să nu se ia în calcul economiile pe care societatea le-a făcut pe seama concedierilor colective de anul trecut și a reducerilor de drepturi salariale, economii care de fapt acoperă deficitul dintre venituri și cheltuieli.

De asemenea, nu s-a ținut cont de faptul că activitatea CFR Marfă a crescut substanțial în primul trimestru al anului 2011 față de aceeași perioadă a anului trecut, ori în această situație, concedierea de personal direct productiv va crea un deficit de forță de muncă de natură a obliga societatea la cheltuieli suplimentare de personal sau să renunțe la prestația angajată prin contracte comerciale.

Federația Mecanicilor de Locomotivă din România consideră că înainte de a demara discuții pe subiecte de reorganizare, este necesară rezolvarea urgentă, și cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cel puțin a următorelor probleme:

·        Gasirea de solutii pentru stingerea datoriilor acumulate de catre CFR Marfa, datorita nivelului mare al TUI, precum si a neincasarilor la timp a contravalorii prestatiilor efectuate pentru unele firme de stat (CET-uri) aflate in dificultate financiara. 

·        Regandirea taxei de utilizare a infrastructurii care nu ar trebui sa depaseasca valoarea de 6 - 8 lei/tren km.

·        Prevederea in contractul cadrul de acces pe infrastructura feroviara a unor despagubiri si penalitati pe care CNCFR SA sa le plateasca in cazul nerespectarii conditiilor de circulatie prevazute in livretul de mers al trenurilor de marfa. 

·        Achizitionarea energiei electrice de pe piata libera ca si consumator eligibil prin efectuarea in regim de urgenta de catre CNCFR SA a demersurilor necesare in vederea modificarii avizelor de racordare, pentru toate substatiile de tractiune, concomitent cu lichidarea datoriei pe care o inregistreaza CNCFR SA la furnizorii de energie electrică. 

·        Scutirea de la plata accizelor pentru motorina utilizată pentru transporturile feroviare de marfă, taxe instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere. 

·        Lege cu privire la derularea transporturilor intermodale. Consideram necesar sistemul de ajutoare de stat pentru dezvoltarea transporturilor intermodale (subventii pentru transporturi intermodale, inclusiv pentru transportul RO-LA si Ferry-Boat, ajutoare pentru dezvoltarea de elemente de infrastructura, scutiri de taxe si impozite pentru achizitii de echipamente, mijloace de transport, etc.) 

·        Elaborarea si promovarea in regim de urgenta a unui pachet legislativ care sa reglementeze o tarifare echitabila a utilizarii infrastructurilor de transport terestru, care sa duca la diminuarea concurentei neloiale existente in prezent, prin aplicarea unui tarif de utilizare a infrastructurii pentru transportul rutier similar si comparabil cu cel aplicat pentru transportul pe calea ferata, fapt ce va asigura si va stimula transferul de pe sosea pe calea ferata a marfurilor care in mod rational, economic si ecologic trebuie transportate pe calea ferata cum ar fi: produsele de balastiera, marfurile periculoase, etc.  

            Rezolvarea în regim de urgență a acestor probleme va duce la relansarea economică a societății și implicit la diminuarea numărului de salariați pe care doriți să îi disponibilizați.

 Constatăm că SNTFM CFR Marfă nu are în prezent nici o soluție privind reconversia profesională și reintegrarea pe piața muncii a personalului excedentar. Măsurile propuse în notificarea 58/08.04.2011 și anume: „înștiințarea agențiilor de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri de combatere a șomajului” sau „informarea personalului disponibilizat referitor la cursurile care ar putea fi organizate în viitor de către societate”, sunt doar niște demersuri declarative fără o finalizare concretă. Este necesară elaborarea unui program concret de reconversie profesională a personalului ce va fi disponibilizat de la CFR Marfă, program care să aibă ca finalitate reintegrarea acestui personal pe piața muncii din România.

De asemenea, SNTFM CFR Marfă nu a luat  măsuri concrete in  vederea   respectarii  dispozitiilor art.39 aliniat (1) litera d si j din Legea 53/2003 Codul muncii în sensul de a acorda de la bugetul de stat venituri de completare (în cuantum de 29.000 lei net/salariat) pentru salariatii disponibilizati si tratarea acestora nediscriminatoriu fata de salariatii care au fost disponibilizati din cadrul societatilor cu capital majoritar al statului din alte sectoare de activitate. Solicităm promovarea în regim de urgență a unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze acordarea veniturilor de completare salariaților ce vor fi disponibilizați de la SNTFM CFR Marfă.

Considerăm că doar disponibilizările de personal făcute fără a rezolva problemele majore enumerate mai sus nu constituie soluția iesirii SNTFM CFR Marfă din dificultate, din contră problemele societății se vor agrava, situație în care veți purta întreaga responsabilitate pentru dezastrul spre care se îndreaptă CFR Marfă.

Fata de cele expuse mai sus, va solicitam sa revocati notificarea 58/08.04.2011 și să treceti de urgenta la gasirea celor mai oportune solutii, de natură a conserva forța de muncă a societății.

 

Presedinte FML,

IULICA MANTESCU

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]