FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Răspuns Notificare Concedieri Colective SNTFC


2 mai 2011

Răspunsul la notificarea privind intenția de concedieri colective la CFR Călători:

 

 

Catre,

 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

“CFR CĂLĂTORI” SA

DOMNULUI  DIRECTOR  GENERAL,  Liviu Pescărașu

  

         Avand in vedere intentia de a initia concedieri colective de personal, pe care ne-ati pus-o la dispozitie si in conformitate cu prevederile art.69, alin.1 din Legea 53/2003 – Codul Muncii prin actul nr. 1/1512/2011, va transmitem alaturat punctul de vedere al federatiei care nu este de acord cu inițierea de concedieri colective din rândurile salariaților pe care îi reprezintă și vă solicită să anulați atât notificarea nr. 1/1512/2011, cât și adresele legate de intenția de a face concedieri colective înaintate către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti  și Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din urmatoarele considerente:

            Nu au fost organizate cu sindicatele consultări cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați și cu privire la măsurile propuse în vederea atenuării consecințelor concedierii, așa cum prevede art. 69 din Legea 53/2002 Codul Muncii. Notificarea privind intenția de concedieri colective trebuie făcută în perioada în care au loc consultări și nu înaintea acestora.         Va atragem atentia ca, printre altele, realizarea unor înțelegeri constituie o obligație a angajatorului care intenționează să recurgă la concedieri colective.

            Nu am fost consultați, așa cum prevede art. 65 (2) din Contractul colectiv de muncă la SNTFC CFR Călători SA, cu privire la elaborarea programului de restructurare pe baza căruia a fost stabilit numărul și categoriile de salariați care urmează a fi disponibilizați iar cifrele de personal care urmează a fi disponibilizat nu au rezultat dintr-o analiză detaliată a locurilor de muncă.

            De altfel, constatăm că nu s-a respectat normarea muncii existentă la CFR Călători, cifrele de personal de disponibilizat fiind umflate artificial.

Din programul de concediere colectiva si din lecturarea lui, nu a reiesit cu date concrete ca societatea pe care o conduceti  are motive reale și serioase pentru a proceda in acest fel. Astfel nu a fost prezentată nici o analiză a efectelor pe care le-au avut concedierile colective efectuate în 2010 și suspendarea unor drepturi salariale asupra evolutiei economice a societății. În contextul în care se face o analiză a veniturilor CFR Călători în comparație cu anul 2008 este incorect să nu se ia în calcul economiile pe care societatea le-a făcut pe seama concedierilor colective de anul trecut și a reducerilor de drepturi salariale, economii care de fapt acoperă deficitul dintre venituri și cheltuieli.

De asemenea, nu se ține cont de faptul că în sitația actuală concedierea de personal direct productiv va crea un deficit de forță de muncă de natură a obliga societatea la cheltuieli suplimentare de personal sau să nu poată realiza prestația din pachetul minim social.

Federația Mecanicilor de Locomotivă din România consideră că înainte de a demara discuții pe subiecte de reorganizare, este necesară rezolvarea urgentă, și cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cel puțin a următorelor probleme: 

·        nivelul anual al subventiei aprobat prin BVC sa acopere diferenta dintre costurile de transport si veniturile reale realizate din tarifele de transport in procent de 0,35-0,40% din PIB.

·        Stingerea datoriilor acumulate datorita nivelului scazut al subventiei in ultimii 6 ani, prin trecerea acestora la datoria publica.

·        Regandirea taxei de utilizare a infrastructurii pentru reducerea cheltuielilor cu plata TUI prin:

– stabilirea valorii TUI direct proportionala cu parametrul de performanta a infrastructurii feroviare, respectiv reducerea proportionala a valorii TUI cu intarzierile datorate infrasctructurii pentru fiecare tren.

– scutirea de la plata TUI a diferentei de ruta in cazul trenurilor care circula pe rute deviate.

– stabilirea valorii TUI proportional cu tonajul si viteza trenurilor in circulatie si diminuarea acestora in zonele cu restrictii de viteza.

·        Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare.

·        Elaborarea si promovarea in regim de urgenta a unui pachet legislativ care sa reglementeze transportul rutier de pasageri in scopul asigurarii sigurantei si confortul acestora, prin interzicerea efectuarii acestui transport cu microbuze pe distante mai mari de 100 km si realizarea unui control strict si eficent a respectarii vitezelor de circulatie ale mijloacelor auto precum și o tarifare echitabila a utilizarii infrastructurilor de transport terestru, care sa duca la diminuarea concurentei neloiale existente in prezent, prin aplicarea unui tarif de utilizare a infrastructurii pentru transportul rutier similar si comparabil cu cel aplicat pentru transportul pe calea ferata,

·        Crearea bazei legislative care sa permita un cadru concurential corect intre toate modurile de transport de calatori, prin includerea tuturor costurilor reale (deopotriva interne si externe), in costul total al transportului.

·        Monitorizarea si controlul accesului calatorilor in scopul combaterii calatoriei frauduloase in toate statiile mari de cale ferata.

·        Actuala structură de trenuri personale, accelerate, rapide şi inter-city trebuie înlocuită treptat în urmatoarea perioada cu o structură nouă, aliniată la cea europeană, după cum urmează:

    - Trenuri Inter-City: care să circule în timpul zilei şi să lege principalele oraşe din România.

    - Trenuri Inter-Regio: care să asigure serviciul de transport de masă, pe distanţe medii pe infrastructura convenţională şi să acopere zilnic distanţe între 100 şi 400 de kilometri. Viteza medie ar trebui să fie de circa 100 km/oră, astfel încât timpul de călătorie să nu depăşească 4 ore. Să circule la intervale de 30, 60 sau 120 de minute pe fiecare rută şi să asigure conexiuni convenabile în staţiile de cale ferată importante.

    - Trenuri regionale (locale): să asigure transportul în jurul marilor oraşe preluând traficul suburban şi de navetişti. Aceste trenuri trebuie să circule în regim de frecvenţă foarte înaltă, cu tarife simplu de memorat. Este nevoie de trenuri cu accelerare rapidă (rame electrice sau Diesel) pentru a minimiza duratele de circulaţie între staţii.

   - Trenuri de noapte: Călătoriile pe distanţe lungi sa fie făcute noaptea în trenuri cu vagoane de dormit, pe distanţe ce vor fi străbătute în 8-10 ore.   

·        Achizitionarea energiei electrice de pe piata libera ca si consumator eligibil prin efectuarea in regim de urgenta de catre CNCFR SA a demersurilor necesare in vederea modificarii avizelor de racordare, pentru toate substatiile de tractiune, concomitent cu lichidarea datoriei pe care o inregistreaza CNCFR SA la furnizorii de energie electrică. 

·        Scutirea de la plata accizelor pentru motorina utilizată pentru transporturile feroviare de călători, taxe instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere. 

            Rezolvarea în regim de urgență a acestor probleme va duce la relansarea economică a societății și implicit la diminuarea numărului de salariați pe care doriți să îi disponibilizați. 

Constatăm că SNTFC CFR Călători nu are în prezent nici o soluție privind reconversia profesională și reintegrarea pe piața muncii a personalului excedentar. Măsura propusă în notificarea 1/1512/2011 și anume: „înștiințarea agențiilor de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri de combatere a șomajului” este doar une demers declarativ fără o finalizare concretă. Este necesară elaborarea unui program concret de reconversie profesională a personalului ce va fi disponibilizat de la CFR Călători, program care să aibă ca finalitate reintegrarea acestui personal pe piața muncii din România.

De asemenea, SNTFC CFR Călători nu a luat  măsuri concrete in  vederea   respectarii  dispozitiilor art.39 aliniat (1) litera d si j din Legea 53/2003 Codul muncii în sensul de a acorda de la bugetul de stat venituri de completare (în cuantum de 29.000 lei net/salariat) pentru salariatii disponibilizati si tratarea acestora nediscriminatoriu fata de salariatii care au fost disponibilizati din cadrul societatilor cu capital majoritar al statului din alte sectoare de activitate. Solicităm promovarea în regim de urgență a unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze acordarea veniturilor de completare salariaților ce vor fi disponibilizați de la SNTFC CFR Călători.

Considerăm că doar disponibilizările de personal făcute fără a rezolva problemele majore enumerate mai sus nu constituie soluția iesirii SNTFC CFR Călători din dificultate, din contră problemele societății se vor agrava, situație în care veți purta întreaga responsabilitate pentru evoluția negativă spre care se îndreaptă CFR Călători.

Fata de cele expuse mai sus, va solicitam sa revocati notificarea 1/1512/2011 și să treceti de urgenta la gasirea celor mai oportune solutii, de natură a conserva forța de muncă a societății.

     Cu stimă,

  

Presedinte FML,

IULICA MANTESCU

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]