FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    FML a solicitat la ITM amânarea concedierilor colective


24 mai 2011

Conform prevederilor Codului Muncii, FML a solicitat amânarea concedierilor colective de la CFR Marfă.

 

 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Domnului Ministru interimar al muncii, familiei şi protecţiei sociale Emil Boc

 

Inspectoratul Teritorial  de Muncă al Municipiului Bucureşti

Domnului Inspector Șef ing. Constantin Bujor

 

            Având în vedere notificarea privind intenţia de a face concedieri colective pe care v-a înaintat-o angajatorul SNTFM CFR Marfă SA în data de 9 mai 2011, notificare ce precizează că vor fi concediaţi colectiv 2581 salariaţi în perioada iulie-august 2011, vă comunicăm următoarele:

             Angajatorul nu şi-a respectat obligaţiile prevăzute de art. 69 din Codul Muncii, în sensul că nu a ajuns la nici o înţelegere privind metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective şi de atenuare a consecinţelor concedierii.

Astfel, SNTFM CFR Marfă nu are în prezent nici o soluție privind reconversia profesională și reintegrarea pe piața muncii a personalului excedentar. Măsurile propuse în notificarea înaintată, și anume: „înștiințarea agențiilor de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri de combatere a șomajului” sau „informarea personalului disponibilizat referitor la cursurile care ar putea fi organizate în viitor de către societate”, sunt doar niște demersuri declarative fără o finalizare concretă. Este necesară elaborarea unui program concret de reconversie profesională a personalului ce va fi disponibilizat de la CFR Marfă, program care să aibă ca finalitate reintegrarea acestui personal pe piața muncii din România.

De asemenea, SNTFM CFR Marfă nu a luat  măsuri concrete in  vederea   respectarii  dispozitiilor art.39 aliniat (1) litera d si j din Legea 53/2003 Codul muncii în sensul de a acorda de la bugetul de stat venituri de completare (în cuantum de 29.000 lei net/salariat) pentru salariatii disponibilizati si tratarea acestora nediscriminatoriu fata de salariatii care au fost disponibilizati din cadrul societatilor cu capital majoritar al statului din alte sectoare de activitate. Este imperios necesară promovarea în regim de urgență a unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze acordarea veniturilor de completare salariaților ce vor fi disponibilizați de la SNTFM CFR Marfă.

În programul de concediere colectiva nu a fost prezentată nici o analiză a efectelor pe care le-au avut concedierile colective efectuate în 2010 precum și suspendarea unor drepturi salariale asupra evolutiei economice a societății. În contextul în care se face o analiză a veniturilor CFR Marfă în comparație cu anul 2008 este incorect să nu se ia în calcul economiile pe care societatea le-a făcut pe seama concedierilor colective de anul trecut și a reducerilor de drepturi salariale, economii care de fapt acoperă deficitul dintre venituri și cheltuieli. În aceste condiții, considerăm că societatea nu mai poate face reduceri asupra cheltuielilor cu personalul ca soluție de restructurare.

De asemenea, nu s-a ținut cont de faptul că activitatea CFR Marfă a crescut substanțial în primul trimestru al anului 2011 față de aceeași perioadă a anului trecut, ori în această situație, concedierea de personal direct productiv va crea un deficit de forță de muncă de natură a obliga societatea la cheltuieli suplimentare de personal sau să renunțe la prestația angajată prin contracte comerciale.

Având în vedere cele arătate mai sus, solicităm să dispuneţi amânarea cu 10 zile calendaristice a momentului emiterii deciziilor de concediere colectivă la angajatorul SNTFM CFR Marfă SA în conformitate cu prevederile art. 712 alin. 2 din Codul Muncii.

             Cu stimă,

 

Preşedinte FML,

Iulică MĂNTESCU

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]