FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


27 septembrie 2011

    În data de 14 septembrie 2011 Guvernul României a transmis către Fondul Monetar Internațional noile variante ale scrisorii de intenție și memorandumului tehnic de înțelegere cu instituția financiară internațională.

    Pentru sectorul de transport feroviar cele două documente prevăd în principal următoarele:

 •  Implementarea costurilor standard pentru achiziții pentru infrastructura feroviară și intreținerea materialului rulant. Pentru a aduce sectorul feroviar cît mai aproape de rentabiltatea economică se va continua procesul de închidere a 1000 de km de cale ferată. În plus, vor fi scoși la licitație alți 1600 de km de cale ferată, conform înțelegerilor anterioare, iar în cazul în care licitațiile eșuează și aceste linii vor fi închise. Concedierile de personal au fost aprobate și în mare parte au fost deja puse în aplicare. Pentru a crește veniturile, a fost pregătită baza legală pentru ajustările de tarife pentru transportul feroviar urmând să se facă implementarea în lunile următoare.

 

Măsuri pentru îmbunătățirea performanței Societăților cu capital majoritar de stat monitorizate

 SN de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A.

 • Aprobarea de costuri standard pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii august 2011 în vederea utilizării acestora la încheierea noilor contracte
 • Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru a include în acesta majorarea de capital convenită
 • Contractarea de servicii de consultanță în vederea elaborării unui studiu privind investiția privată prudentă precum și criteriile pentru acordarea ajutorului de restructurare în eventualitatea recapitalizării societății până la sfârșitul lunii octombrie 2011.
 • Integrarea în societatea mamă a tuturor filialelor până la sfârșitul lunii octombrie 2011, inclusif Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă CFR Ferry-Boat SA și cu excepția SC CFR IRLU SA
 • Fuziunea societăților de reparații ale companiilor de marfă și călători (SC CFR IRLU SA și CFR SCRL SA) și plasarea noii societăți în directa proprietate și subordine a Ministerului Transporturilor
 • Numirea managementului privat  și corespunzător a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii decembrie 2011 sau pînâ în ianuarie 2012 dacă o parte minoritară semnificativă a acțiunilor societății vor fi vândute până la sfârșitul anului 2011
 • Sporirea continuă a eforturilor de colectare a contravalorii facturilor restante inclusiv prin atenționarea restanțierilor și prin demararea de acțiuni în justiție împotriva marilor datornici pentru recuperarea prejudiciului.

SN de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

 • Aprobarea de costuri standard pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii august 2011 în vederea utilizării acestora la încheierea noilor contracte
 • Ajustarea tarifelor cu o valoare superioară rate inflației până la mijlocul lunii septembrie 2011
 • Folosirea subvenției pentru tariful social (aproximativ 0.2 miliarde lei) pentru reducerea arieratelor până la sfârșitul lunii septembrie 2011
 • Integrarea a 3 (din 4) fililale în societatea mamă
 •  Aprobarea de costuri standard pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii august 2011 în vederea utilizării acestora la încheierea noilor contracte
 • Diferențierea tarifelor în funcție de categoria trenurilor (IC, IR, și R) până la sfârșitul lunii decembrie 2011
 • Numirea managementului privat  și corespunzător a membrilor consiliului de administrație în cursul lunii decembrie 2011 dacă experiența managementului privat se dovedește a fi pozitivă
 • Reducerea costurilor de operare și creșterea atractivității transportului feroviar prin demararea înlocuirii materialului rulant vechi cu rame diesel și electrice pe baza unui program elaborat pe termen lung.

CN Căi Ferate CFR SA

 • Trecerea filialelor GEI Palat CFR și SC Telecomunicații feroviare în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la sfârșitul lunii septembrie 2011
 • Integrarea tuturor filialelor cu excepția GEI Palat CFR și SC Telecomunicații feroviare în societatea mamă
 • Organizarea de licitații pentru serviciile publice de gestiune și înttreținere a 1600 de km de linii de cale ferată până la sfârșitul lunii octombrie 2011, aducând numărul de kilometri de cale ferată sub administrare privată la 4000 km.
 • Finalizarea până la sfârșitul anului a închiderii celor 1000 de km de cale ferată care, conform înțelegerilor anterioare, tebuiau închiși până la sfârșitul lunii august 2011
 • Folosirea infuziei de capital pe care urmează să o facă Guvernul, strict condiționată pentru pentru reorganizarea societății, pentru reducerea datoriilor către bugetul de stat și către furnizorii de energie electrică până la sfârșitul lunii decembrie 2011
 • Inchiderea tuturor liniilor de cale ferată pentru care nu s-a reușit închirierea prin licitație până la sfârșitul lunii aprilie 2012
 • Continuarea procedurii de insolvență pentru filiala Tipografie Filaret; dacă lichidarea poate fi evitată, procesul de privatizare completă al societății trebuie demarat imediat
 • Numirea managementului privat  și corespunzător a membrilor consiliului de administrație în cursul anului 2012 dacă experiența managementului privat se dovedește a fi pozitivă

SC Intervenții Feroviare SA

 • Integrarea în compania mamă până la sfârșitul lunii septembrie 2011
 • Numirea managementului privat  și corespunzător a membrilor consiliului de administrație în cursul lunii decembrie 2011

SC Electrificare CFR SA

 • Reducerea personalului la 2775 salariați până la sfârșitul lunii decembrie 2011
 • Numirea managementului privat  și corespunzător a membrilor consiliului de administrație până la sfârșitul lunii decembrie 2011

SC Telecomunicații CFR SA

 • Reducerea personalului cu cel puțin 100 de salariați (comparativ cu sfârșitul anului 2010) până la finele lunii august 2011
 • Completarea pașilor pentru transformarea SC Telecomunicații SA într-o societate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
 • Elaborarea de prevederi legislative în vederea stabilirii unui cadru nou pentru furnizarea de servicii de telecomunicații prin intermediul unui sistem integrat.

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]