FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Scrisoare deschisă adresată Preşedintelui şi Primului Ministru


17 martie 2010

 

 

 

Domnului Preşedinte al României

Domnului Prim Ministru al României

 

 

Ca participanţi la Summitul de primăvară al UE vă solicităm:

 

Ţinând cont că datorită efectelor Crizei

 

1.    Europa socială este sub presiune şi presiunea se va intensifica dacă guvernele se grăbesc să adopte strategii premature de ieşire din criză, care antrenează grave consecinţe sociale. Şomajul în rândul tinerilor, mai ales, atinge deja niveluri catastrofale în numeroase ţări şi până acum nu primeşte decât puţină atenţie în mod organizat, faţă de ajutorul solicitat de sectorul financiar.

2.    Sectorul financiar, şi mai ales anumite fonduri speculative, continuă să speculeze contra anumitor state membre ale UE şi contra monedei euro. Aceste operaţiuni de speculă ar trebui să fie stopate printr-o opoziţie comună a UE şi a guvernelor şi de o puternică dorinţă de a acţiona împreună, astfel încât pieţele să nu poată separa şi învrăjbi şi să distrugă moneda euro. Pentru un asemenea demers, este nevoie de întărirea acţiunii comune privitoare la guvernanţa economică şi de punerea în evidenţă a necesităţii urgente de a obţine noi surse de finanţare, mai ales din taxele pe tranzacţiile financiare şi din primele financiare, dar şi din euro-obligaţiuni.

3.    Pentru început, ar trebui să se convină cu Grecia un plan care să nu oblige lucrătorii să plătească preţul problemelor întâmpinate de ţara lor, mai ales privind încălcarea regulilor monedei euro şi „trucarea conturilor” făcută de precedentul guvern grec cu ajutorul anumitor bănci în scopul de a ascunde faţă de autorităţile europene adevărata situaţie a economiei greceşti. În paralel cu eventuala asistenţă a UE, Grecia ar trebui să fie stimulată să-şi îmbunătăţească guvernanţa, să pună frână fraudei fiscale şi să elaboreze alături de partenerii sociali un pact social echitabil.

4.    Folosirea modelului social european, care pune accentul pe dialogul social care să ducă la un acord, este un mijloc important de a ajuta Grecia şi alte ţări aflate în dificultate. Acordarea priorităţii persoanelor şi nu pieţelor este un principiu european esenţial. Cu titlu de exemplu, orice reformă a sistemelor de pensii – un subiect de actualitate în România dar şi în mai multe ţări ale UE - trebuie să se bazeze atât pe protejarea pensiilor şi a securităţii sociale, nicidecum pe măsuri impuse de guverne cărora li se face teamă în faţa presiunilor pieţei, cât şi pe dialogul social şi pe acorduri.

5.    Având în vedere aceste aspecte, principalele mesaje ale sindicaliştilor CNS „Cartel ALFA” precum şi ale celorlalte organizaţii sindicale reunite în Confederaţia Europeană a Sindicatelor la Summitul de primăvară dedicat crizei sunt:

(i.)             „fără panică, fără ieşiri precipitate” din măsurile bugetare de încurajare. Noi avem mai degrabă nevoie de o strategie de intrare în rândul beneficiarilor unor asemenea măsuri, iar UE trebuie să se concentreze acum, pe de o parte, pe reducerea şomajului, mai ales printre tineri, cu un nou plan de relansare a UE, care să fie echivalent cu 1% din PIB-ul european şi, pe de altă parte, pe planurile care vizează să pună în aplicare noi politici industriale verzi.

(ii.           Să se pună în practică o guvernanţă economică europeană, după ce se convine cu Grecia şi cu partenerii sociali greci asupra unui program echitabil, care să protejeze lucrătorii, serviciile publice de bază şi să lupte contra problemelor de fraude fiscale făcute de cei bogaţi şi de cei privilegiaţi şi contra operaţiunilor contabile inacceptabile ale anumitor bănci, mai ales Goldman Sachs şi ale precedentului guvern grec. Ar trebui să aibă loc o anchetă în privinţa acestui ultim aspect.

(iii.        Să se dezvolte şi mai mult guvernanţa economică europeană, prin instaurarea de noi metode de colectare a fondurilor cum ar fi, mai ales, un impozit pe tranzacţiile financiare, impozite pe prime şi posibilitatea emiterii de euro-obligaţiuni.

(iv.        Accelerarea, în Europa şi pe plan internaţional, a procesului de aplicare a unor măsuri eficiente de reglementare a băncilor, a fondurilor speculative, a fondurilor de investiţii private şi a altor instituţii financiare.


 

Referitor la proiectul EUROPA 2020

 

6.    În ceea ce priveşte strategia UE pentru 2020, dacă se doreşte ca obiectivele sale să se bucure în continuare de credibilitate, Europa trebuie să aibă grijă să arate că este capabilă să facă faţă provocărilor anului 2010. Deşi o strategie pe termen lung este utilă pentru alegerea căii de urmat, este primordial ca ea să abordeze în mod adecvat motivele crizei actuale – guvernanţa slabă a întreprinderilor, instituţii financiare momite de câştig, sisteme de impozitare care fac să fie profitabile speculaţiile pe termen scurt, necesitatea de noi surse de fonduri publice, lipsa competenţelor economice europene, etc. Astăzi, planul pentru EUROPA 2020 nu trece acest examen.

 

7.    În privinţa textului propriu-zis CNS „Cartel ALFA”, alături de celelalte sindicate membre în Confederaţia Europeană a Sindicatelor, doreşte să se obţină un angajament pentru egalitate care să reprezinte calea de urmat: salariu egal pentru muncă egală, impozitare echitabilă şi progresivă, egalitatea de gen şi egalitatea de şanse. Acestea sunt nişte provocări cheie, cărora Europa trebuie să le răspundă în următorii zece ani, în paralel cu schimbările demografice şi de mediu.

 

8.    Lipseşte de asemenea o definiţie precisă a rolului statului-providenţial (statul bunăstării) şi a serviciilor publice. Ele au jucat până aici rolul „eroilor recesiunii”, care au permis să fie evitată depresia, şi trebuie să fie pilonul central al Uniunii Europene în viitor. Ele au suferit operaţiuni de privatizare şi dereglementare dar au  ştiut să-şi demonstreze rolul de stabilizatori „automaţi” solizi pe durata crizei. Strategia 2020 trebuie să permită menţinerea lor şi trebuie să fie compatibilă cu conceptul unei economii sociale de piaţă.

 

 

9.    În ceea ce priveşte chestiunile referitoare la piaţa muncii, strategia 2020 are nevoie de o viziune socială pentru o Europă cu standarde de lucru echitabile, o reducere sau eliminare a decalajelor între statele membre, promovarea negocierii colective, mai multă siguranţă pentru lucrători, folosirea termenului flexisecuritate, care să nu fie redusă la flexibilitate (adică o siguranţă mai mică a locului de muncă, mai multe înlesniri pentru angajare şi concediere, sfârşitul contractelor colective naţionale) şi, de asemenea, de o politică de tranziţie justă de la locurile de muncă de azi la locurile de muncă ecologice de mâine. În perioada următoare, investiţia în toţi lucrătorii, în formarea şi în competenţele lor va fi una din sarcinile preponderente.

10.                       În cele din urmă, ca să sublinieze importanţa elaborării unui model social european, UE ar trebui acum să aibă grijă să pună în aplicare un Protocol de progres social, propus de sindicatele membre ale Confederaţiei Europene a Sindicatelor, al cărui obiectiv este să asigure un echilibru mai bun între piaţa unică şi drepturile sociale.

 

 

Sperăm ca în cadrul dezbaterilor Summitului să susţineţi aceste solicitări, care trebuiau să facă obiectul unor dezbateri publice.

 

 

Bogdan Iuliu HOSSU

Preşedinte CNS „Cartel ALFA”

 

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]