FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Acord tripartit salariu minim


24 iulie 2008

 

    Sindicatele, Patronatele şi Guvernul României au ajuns la un acord privind salariul minim pe economie. Astfel acesta va avea valoarea de 540 de lei începând cu 1 octombrie 2008 şi 600 de lei începând cu 1 ianuarie 2008.

    Totodată s-a convenit şi asupra evoluţiei salariului minim în viitorul apropiat, acesta urmând să atingă valoarea de 1325 de lei în anul 2014

 

 

 

ACORD TRIPARTIT

între

GUVERNUL ROMANIEI, PATRONATELE si SINDICATELE REPREZENTATIVE LA NIVEL NATIONAL

de colaborare pentru asigurarea creşterii salariului minim

în perioada  2008-2014

 

 

          Având în vedere principiile Cartei Social Europene şi ale modelului social european, care are ca obiectiv de politică economică şi socială un raport de 50% între salariul minim brut pe economie şi câştigul salarial mediu brut;

 

          In scopul de a contribui la aplicarea acestora in România si la creşterea coeziunii sociale;

 

          Considerând că asigurarea unui mediu de afaceri favorabil si dezvoltarea economică, în condiţiile stabilităţii macroeconomice, este o condiţie indispensabilă pentru progresul social;

 

          Urmare a negocierilor tripartite derulate pana in prezent;

 

          Guvernul României,

          Confederaţiile Sindicale reprezentative la nivel naţional şi

          Confederaţiile Patronale reprezentative la nivel naţional

 

          convin incheierea prezentului acord tripartit, cu urmatoarele clauze principale:

 

          Art. 1 – Partile semnatare vor depune toate diligentele pentru asigurarea conditiilor necesare cresterii salariului minim brut lunar din România si pentru realizarea in perspectiva anului 2014 a obiectivului de politică economică şi socială prevazut de modelul social european, ca raportul între salariul minim brut pe economie şi câştigul salarial mediu brut sa fie de 50%.

 

          Art. 2 Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 1 din prezentul Acord tripartit, in conditiile cresterii principalilor indicatori economici (PIB, productivitatea muncii, etc.), partile semnatare vor avea in vedere urmatoarea evolutie a salariului minim brut lunar din România în perioada 2008-2014:


Anul

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

Câştigul salarial mediu brut lunar

 

1620

 

1795

 

1970

 

2150

 

2335

 

2530

 

2650

 

Salariul minim brut lunar

 

510

 

600

 

730

 

860

 

1030

 

1190

 

1325

 

Ponderea salariului minim brut lunar în câştigul salarial mediu brut lunar

 

31%

 

33%

 

37%

 

40%

 

44%

 

47%

 

50%

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Având în vedere creşterea prognozată a PIB pentru acest an,  rezultatele economice bune obţinute, creşterea productivităţii muncii, precum şi nivelul estimat al producţiei agricole, care va contribui la reducerea inflaţiei, partile semnatare isi exprima acordul cu privire la:

a)     majorarea salariul minim brut pe economie la valoarea de 540 lei,  începând cu trimestrul IV al anului 2008;

  

b)    majorarea salariul minim brut pe economie la valoarea de 600 lei  începând cu 1 ianuarie 2009.

 

          Art. 4 Guvernul se obliga sa initieze actele normative necesare, astfel incat,  incepând cu data de 1 septembrie 2008, drepturile de asigurări sau de asistenţă socială sa nu fie coroborate in nici un fel cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

 

          Art. 5Începând cu anul 2009, în lunile 5 şi 10 ale fiecărui an, Guvernul împreună cu partenerii sociali vor realiza o analiză şi reevaluare a situaţiei efective, în vederea realizării prevederilor prezentului acord, ţinând cont de principalii parametri macroeconomici si vor conveni de comun acord asupra masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.

 

          Art. 6 Partile semnatare se obliga sa indeplineasca intocmai prevederile prezentului acord tripartit.

 

          Prezentul acord tripartit a fost incheiat astazi, 25 iulie 2008, la sediul Guvernului Romaniei, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data semnarii.

 

          Prezentul acord tripartit va fi publicat pe site-ul Guvernului Romaniei.

 

Părţile semnatare ale Acordului: 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

Călin Popescu-Tăriceanu

Prim-ministru

 

 

Paul Păcuraru

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse

 

 

Varujan Vosganian

Ministrul economiei şi finanţelor

 

 

 

 

 

CONFEDERAŢIILE SINDICALE REPREZENTATIVE

 

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România "Frăţia" - C.N.S.L.R. „Frăţia

Marius Petcu

Preşedinte

 

 

 

Blocul Naţional Sindical - B.N.S.

Dumitru Costin

Preşedinte

 

 

 

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa" - C.N.S. „Cartel Alfa“

Bogdan Iuliu HOSSU

Preşedinte

 

 

 

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - C.S.D.R.

Iacob BACIU

Preşedinte

 

 

 

Confederatia Sindicală Naţională Meridian  - C.S.N. „MERIDIAN

Ion Popescu

Preşedinte

 

 

CONFEDERAŢIILE PATRONALE REPREZENTATIVE

 

Confederaţia  Patronală  din  Industria  României - C.O.N.P.I.R.O.M.

Vasile Turcu

Preşedinte

 

 

Consiliul  Naţional al Patronatului  Român - Co.N.P.R.

Mihai Cârciog

Preşedinte

 

 

Patronatul  Naţional Român - P.N.R.

Florian Costache

Preşedinte

 

 

Uniunea Generală  a Industriaşilor  din  România - U.G.I.R.

George Ctin. Păunescu – Preşedinte

 

 

Uniunea  Generală  a Industriaşilor  din  România-1903 - U.G.I.R. - 1903

Ioan Cezar CORÂCI

Preşedinte

 

 

Confederaţia Naţională a Patronatului Român - C.N.P.R.

Mihai Manoliu

Preşedinte

 

Consiliul  Naţional  al Întreprinderilor  Mici  şi Mijlocii  din  România - C.N.I.P.M.M.R.

Ovidiu Nicolescu

Preşedinte

 

 

Uniunea Naţională a

Patronatului Român - U.N.P.R.

Marian Petru Miluţ

Preşedinte

 

 

Asociaţia Naţională a Antreprenorilor de Construcţii - A.R.A.C.O.

Laurenţiu Plosceanu

Preşedinte

 

 

Patronatul Român - P.R.

Gheorghe Naghiu

Preşedinte

 

 

Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România - C.P.I.S.C.

Nicolae Badea

Preşedinte

 

 

Uniunea Nationala a Patronatelor cu Capital Privat din Romania - U.N.P.C.P.R.

Costel OLTEANU

Preşedinte

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]