FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Al 7-lea Congres al CNS Cartel Alfa


29 noiembrie 2008

În perioada 27-29 noiembrie 2008 au avut loc la Bucureşti lucrările celui de al 7-lea congrea al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, având ca temătării a fost "Munca Decentă"

 

 

Congresul a ales noul birou executiv al confederaţiei în următoarea componenţă:

 

Preşedinte – Bogdan Iuliu Hossu

Vicepreşedinte – Romulus Preda Niţă

Vicepreşedinte – Petru Sorin Dandea

Vicepreşedinte – Adrian Cojocaru

Vicepreşedinte – Liviu Apostoiu

Vicepreşedinte – Octavian Luca

Secretar General – Ion Homoş

 

 

 

Congresul a adoptat o serie de rezoluţii care vor ghida activitatea confederaţiei în următoarea perioadă de 4 ani:

 

Rezoluţia privind munca decentă propune, cu prioritate,

-          Implementarea Acordului privind majorarea salariului minim pe economie, până la valoarea la care să se asigure un raport de 0,5 între salariul minim şi cel mediu, acord semnat de partenerii sociali în luna iulie 2008,

-          Elaborarea şi aprobarea, în regim de urgenţă, a legii privind salarizarea unitară a salariaţilor şi funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în sistemul bugetar, pentru eliminarea disparităţilor uriaşe existente în prezent în acest sistem,

-          Modificarea cadrului legal de reglementare a activităţii Inspecţiei Muncii şi restructurarea instituţiei de maniera în care aceasta să devină un instrument eficace în combaterea muncii la negru şi a încălcărilor cadrului legal privind condiţiile de muncă, de către angajatori.

-          Realizarea unei campanii publice pentru determinarea Guvernului şi a Parlamentului de a lua măsuri urgente pentru ratificarea in integrum a Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii care nu au fost ratificate până în prezent în România, cu prioritate a acelora cu aplicabilitate generală, ca de exemplu convenţiile care se referă la: concedierile colective, protecţia salariaţilor concediaţi, accidentele de muncă şi maladiile profesionale, serviciile medicale şi indemnizaţiile de boală etc.


În privinţa reformei legislative, CNS „Cartel ALFA” va acţiona, cu prioritate, pentru:

-          Modificarea Legii pensiilor în sensul unificării tuturor sistemelor de pensii, astfel încât calculul pensiilor să se facă după acelaşi mecanism pentru toţi contribuabilii şi, de asemenea, în sensul reglementării condiţiilor de reducere a vârstei standard de pensionare,

-          Iniţierea unui act normativ pentru transformarea fondului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale într-o instituţie autonomă, gestionată de către sindicatele şi patronatele reprezentative la nivel naţional, sub autoritatea de reglementare şi control  a statului român, precum şi stabilirea unei singure taxe de contribuţie la acest fond,

-          Completarea cadrului legislativ naţional, armonizat cu prevederile legislaţiei europene referitoare la ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi a nivelului pensiilor şi salariilor,

-          Modificarea legii conflictelor colective de muncă şi a legii Contractelor Colective de Muncă pentru ca acestea să devină un mijloc real de luptă sindicală.

 

Referitor la reforma economică şi socială, confederaţia va cere, în principal:

-          Dirijarea investiţiilor spre tehnologii performante şi dezvoltarea continuă a întreprinderilor, prin acordarea de facilităţi fiscale şi pregătirea de personal calificat de către instituţiile statului,

-          Demararea programelor de accesare a fondurilor structurale europene în folosul membrilor afiliaţi, atât pentru formarea profesională, cât şi pentru reconversia forţei de muncă din societăţile aflate în dificultate, spre domenii unde aceasta ar putea fi absorbită,

-          Menţinerea Acordurilor Sociale încheiate de către investitori cu organizaţiile sindicale din întreprinderile ce urmează a fi privatizate şi, totodată, obligativitatea încheierii acestui tip de acorduri şi în cazul vânzării de active şi al externalizării,

-          Susţinerea reformei sistemelor de educaţie şi sănătate, după consultarea partenerilor sociali, garanţie a progresului economic şi social, prin garantarea accesului tuturor cetăţenilor la aceste servicii fundamentale.

 

Cât priveşte egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, CNS „Cartel ALFA” militează cu prioritate pentru:

-          Eradicarea corupţiei generalizate care afectează sistemul de securitate socială, cu principalele componente: sistemul public de pensii, sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul de şomaj şi sistemul de asigurări de sănătate,

-          Aplicarea principiului universalităţii în cadrul sistemelor publice de asigurări sociale,

-          Eliminarea practicilor de numire pe criterii politice a funcţionarilor publici care ocupă funcţii de conducere în instituţiile publice şi promovarea unor reglementări necesare penalizării celor implicaţi în fapte de corupţie.

 

Rezoluţia privind tinerii din România stabileşte ca obiective pentru CNS „Cartel ALFA” urmărirea îndeaproape a promovării tinerilor şi a drepturilor acestora:

-          Acces la locurile de muncă, cu prioritate faţă de persoanele care mai au şi o altă sursă de venit,

-          Facilităţi financiare pentru achiziţionarea de locuinţe, mai ales în cazul tinerelor familii,

-          Promovarea unui număr mai mare de ore pentru educarea elevilor cu privire la drepturile lucrătorilor pe piaţa muncii, în cadrul programei de educaţie civică din învăţământul public.

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]