FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Amendamente la Normele de Aplicare a Legii 226


 

2 august 2006

FML a formulat amendamente la normele de aplicare a Legii 226/2006 privind accesul unor funcţii la grupa specială de muncă:

 

Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei

Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

 

 Referitor la proiectul ordinului Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, va rugam să aveţi în vedere următoarele modificări în textul normelor de aplicare:

 

La punctul 1 solicităm ca în loc de “pe întreaga durată a programului normal de lucru” să se treacă “pe durata programului normal de lucru”. Astfel textul devine:

1. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru dintr-o lună, numai în locurile de muncă specificate în aviz, beneficiază de stagii de cotizare în condiţii speciale în sistemul public de pensii.

 

La punctul 2 în loc de “activitatea angajaţilor s-a desfăşurat efectiv, în respectivele locuri de muncă, pe toată durata programului normal de lucru” să se treacă “activitatea angajatilor s-a desfăşurat în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru”. Astfel textul devine:

2. Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncă în condiţii speciale se face de către angajator, pe baza documentelor şi evidenţelor acestuia, întocmite conform legii, din care rezultă că activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă.

Considerăm că textul de la punctele 1 şi 2 este mai restrictiv decât textul din art 2(1) din Legea 226/2006. De asemenea, apar probleme în aplicarea legii în situatii des întâlnite cum sunt concediile de odihnă sau medicale, autorizările, examinările medicale şi profesionale obligatorii, perioadele de instruire teoretică a personalului.

  

Propunem eliminarea punctului 4.

4. Prin „program normal de lucru din luna respectivă” se înţelege realizarea, în totalitate, în fiecare zi lucrătoare din cadrul lunii, a „programului normal de lucru”, aşa cum este definit la pct.3.

Mecanicii de locomotivă lucrează în turnus, nefiind supuşi unui ciclu clasic de muncă (8 ore lucru – 16 ore odihnă). Mai mult, ei lucrează şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, beneficiind pentru aceasta de timp liber acordat în zilele lucrătoare ale lunii. Deci, în mod frecvent, un mecanic de locomotivă se află în situaţia de a nu lucra în anumite zile lucrătoare din lună, el îndeplinindu-şi norma lunară de ore sau chiar depăşind-o. În acest sens, formularea “realizarea, în totalitate, în fiecare zi lucrătoare din cadrul lunii” duce la neîncadrarea mecanicului în grupa specială tocmai datorită faptului că în anumite zile lucrătoare el nu lucrează.

 

La punctele 12 si 15, propunem următoarea formulare:

12. Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale, perioadele de timp anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr.1 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, în locurile de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr.2 la lege, sau din unităţi din care provin, prin reorganizare, restructurare sau alte forme de modificare, unităţile din anexa 2 la lege,  activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncă.

15. a) Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 – 17 iunie 2006 beneficiază de recalcularea acestor drepturi, prin valorificarea perioadelor realizate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr.226/2006, dacă au desfăşurat activităţi prevăzute în anexa nr.1 la lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locuri de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr.2 la lege, sau din unităţi din care provin, prin reorganizare, restructurare sau alte forme de modificare, unităţile din anexa 2 la lege .

Una din condiţiile necesare pentru asimilarea stagiilor de cotizare, respectiv pentru recalcularea drepturilor este ca locurile respective de munca să aparţină uneia din unitatile din anexa 2 la lege. Cerinţa este în principiu corectă, dar nu ţine seamă de situaţia unităţilor restructurate. Astfel, există unităţi care şi-au schimbat denumirea în decursul timpului sau au apărut în urma divizării unor unităţi mai mari. În această situaţie, asiguraţii pierd drepturile aferente perioadei anterioare apariţiei sau înfiinţării societăţii cuprinse în anexa 2.

Exemplul nostru concret se referă la funcţia de mecanic de locomotivă, funcţie actualmente regăsită în trei societăţi: SNTFC CFR Călători SA, SNTFM CFR Marfă SA şi SC CFR IRLU SA (poziţiile 17,18 şi 112 din anexa 2). Aceste societăţi au apărut în urma divizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (SNCFR) în 1998. SNCFR, la rândul ei, se înfiinţează în 1991 prin reorganizarea Căilor Ferate Române (CFR). Prin urmare, un mecanic de locomotiva va pierde drepturile aferente perioadei anterioare anului 1998 pe motiv că a lucrat la SNCFR sau la CFR, unităţi care nu se află în anexa 2.

În sensul celor arătate, este necesar să se introducă în cuprinsul punctelor 12 şi 15  completarea propusă pentru a recunoaşte drepturile respective şi asiguraţilor care au lucrat in grupa I de muncă în unităţi din care au derivat unităţile din anexa 2 la lege. De altfel şi în anexa 3 la ordin se prevede posibilitatea de a folosi eventualele denumiri anterioare ale societăţii în adeverinţele eliberate salariaţilor.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]