FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Atenţionare Ministru


 

6 februarie 2006

 

Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului

Domnului Ministru Gheorghe Dobre

 

 

Stimate domnule Ministru,

 

 

Federaţia Mecanicilor de Locomotivă îşi exprimă dezamăgirea faţă de maniera în care se desfăşoară dialogul social în Ministerul Transporturilor.

 

Unul din motivele declanşării grevei generale din vara anului trecut a fost nerealizarea acordului privind salarizarea personalului de la CFR Călători şi CFR Marfă. La acea dată, se pare că nu s-a putut găsi o soluţie pentru rezolvarea problemelor şi dezamorsarea conflictului, motiv pentru care FML a hotărât să amâne semnarea contractelor colective de muncă până în momentul în care vor fi posibile creşterile salariale aşteptate de toţi feroviarii.

Ulterior în cadrul şedinţei Consiliului de Conducere al FML la care am avut onoarea să vă avem ca invitat aţi promis că veţi lupta ca pe anul 2006 calea ferată să obţină o creştere salarială care să compenseze îngheţarea lefurilor feroviarilor din ultimii doi ani. Membrii CNC au considerat această declaraţie ca pe un pas spre deschiderea canalelor de comunicare de natură a rezolva conflictele şi de a instaura pacea socială la cele două societăţi de cale ferată.

Iată însă că, din cauza unor interese meschine străine de principiile unui dialog social constructiv, legăturile sunt pe cale să se rupă din nou chiar în momentul în care, din informaţiile pe care le avem, v-aţi onorat promisiunea. Este vorba de încercarea pe care o fac cele două societăţi (CFR Călători şi CFR Marfă) de a negocia salariile pe anul 2006 fără FML, încălcând astfel prevederile Legii 130/1996 a negocierilor colective cât şi prevederile convenţiilor internaţionale, ratificate de statul roman, referitoare la drepturile organizaţiilor sindicale.

Interpretarea pe care o dau cele două societăţi precum că numai semnatarii contractului colectiv de muncă sunt îndreptăţiţi să modifice respectivul contract prin acte adiţionale contravine flagrant cu prevederile art. 5 (2a) al Convenţiei OIM nr. 154/1981 a negocierilor colective, ratificată de România în 1992, care stipulează că „la negocierile colective trebuie să aibă acces toţi angajatorii şi toate grupurile de salariaţi din ramurile de activitate acoperite de convenţie”.

Art. 8 al aceleiaşi convenţii  întăreşte cele afirmate: „Măsurile luate în vederea promovării negocierilor colective nu vor fi concepute sau aplicate în aşa fel încât să împiedice libertatea negocierilor colective”

Tot în sprijinul celor afirmate este şi art. 2(1) al Convenţiei OIM nr. 98/1949 a dreptului de liberă asociere şi dreptului la negocieri colective, ratificat de statul român în 1958: „Organizaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor vor beneficia de protecţia adecvată împotriva oricăror acte de intervenţie a unora împotriva celorlalte sau a reprezentanţilor sau membrilor uneia în înfiinţarea, funcţionarea sau administrarea celeilalte”.

Aceste prevederi general valabile în lumea civilizată spre care tindem, au fost preluate şi de legislaţia muncii din România, în particular de Legea 130/1996 a negocierilor colective.

Astfel, legea stabileşte că negocierile colective pentru încheierea sau modificarea contractelor colective se poartă între cele două părţi, respectiv patronul şi salariaţii, stipulând şi modul cum sunt acestea reprezentate.

De asemenea, art. 7 prevede că „la negocierea clauzelor şi la încheierea CCM părţile sunt egale şi libere”, ori părţile nu pot fi egale şi libere în momentul în care sunt impuse condiţii de participare sau neparticipare părţii care reprezintă salariaţii.

În ce priveşte modificarea sau prelungirea CCM legea 130/1996 prevede că aceasta „este posibilă numai dacă nu contravine procedurilor prevăzute în prezenta lege” şi „ori de câte ori părţile convin acest lucru” (art. 31 si 37). Deci, modificarea CCM este de competenţa celor două părţi aşa cum le defineşte legea în articolele 14-22, neexistând nici un fel de condiţionare referitoare la calitatea de semnatar sau nesemnatar a vre-unei organizaţii negociatoare.

Având în vedere cele arătate, nu înţelegem de ce administraţiile CFR Călători şi CFR Marfă nu au răspuns adreselor noastre prin care solicitam să fim invitaţi la negocierea salarizării pe anul 2006 la cele două societăţi şi vă rugăm să interveniţi în vederea respectării legislaţiei sociale şi promovării unui dialog social constructiv cu Federaţia Mecanicilor de Locomotivă.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]