FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    CCMestePtTotiSalariatii


3 martie 2006

Organizaţiilor sindicale membre ale FML

membrilor de sindicat

 

Solicităm membrilor noştri de sindicat să nu ia în considerare o serie de informaţii false care circulă pe diferite căi în legătură cu aplicarea contractelor colective de muncă la SNTFC CFR Călători SA şi SNTFM CFR Marfă SA.

Membrii sindicatelor afiliate la Federaţia Mecanicilor de Locomotivă beneficiază în totalitate de prevederile contractelor colective de muncă indiferent dacă FML a semnat sau nu aceste contracte. Acest drept rezultă din prevederile art. 9 din Legea 130/1996 privind contractul colectiv de muncă: Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii din unitate, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală din unitate”, text prevăzut şi de actualele contracte colective de muncă.

Deci legea stabileşte clar principiul conform căruia toţi salariaţii dintr-o unitate beneficiază de prevederile contractului colectiv de muncă şi nu pot exista prevederi care să se aplice doar membrilor unor anumite organizaţii sindicale, de altfel chiar şi salariaţii care nu sunt membri de sindicat beneficiază de aceste prevederi.

Astfel de creşterea salarială de 15.2% stabilită prin actul adiţional la contractul colectiv de munca urmează a se aplica tuturor salariaţilor cu contract individual de muncă la societăţile menţionate.

În ce priveşte acordarea prin negocieri individuale a unor clase de salarizare angajaţilor care îndeplinesc condiţiile impuse, vă informăm că acestea urmează a fi acordate fără nici un fel de discriminare.

Sumele prin care se vor compensa costurile biletelor de odihnă şi tratament în cuantum de 50% dar nu mai mult de 800 RON urmează a fi stabilite printr-un protocol care se va încheia cu administraţia, de acestea urmând să beneficieze toţi salariaţii, inclusiv cei care sunt membri ai FML, conform prevederilor legale.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]