FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Pagina Anterioară Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Conflict iminent


15 aprilie 2005

FML se află n pragul declanşării conflictelor de interese cu SNTFC CFR Călători,  SNTFM CFR Marfă SCRL, IRLU şi GEVARO!

 

n atenţia:

  • CONSILIILOR CONSULTATIVE T 1-8

  • SINDICATELOR MEMBRE FML

  • DOMNILOR LIDERI REGIONALI

  • LIDERILOR SINDICATELOR MEMBRE

FML vă informează că negocierile CCM 2005 2006 la SNTFM CFR MArfă, SNTFC CFR Călători şi IRLU s-au desfăşurat n condiţiile Legii 130/1996 şi s-au ncheiat fără a se realiza acordul pe salarii, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncă (vezi procesele verbale finale ncheiate la SNTFM, SNTFC, IRLU).

Contractele colective de muncă pe anul 2004-2005 ncetează n conformitate cu Legea 130/1996 art.33 (1) lit. a, la data 16.04.2005 pentru SNTFM CFR Marfă şi SNTFC CFR Călători, iar pentru IRLU SA la data de 24.04.2005.

n aceste condiţii, Biroul Executiv ntrunit n sedinţă ordinară la Bucuresti, n data de 14.04.2005, a hotărt parcurgerea etapelor legale de declanşare a conflictului de interese n conformitate cu prevederile Legii 168/1999 după cum urmează:

  • Pentru a declansa n mod legal un conflict de interese, sindicatele reprezentative trebuie să urmeze o anumită procedură prealabilă fără de care instanţa de judecată nu va putea constata legalitatea acelui conflict şi eventual ulterior a grevei;
  • Pe durata valabilităţii unui contract colectiv de muncă salariaţii nu pot declansa conflicte de interese ( vezi Legea 168/99 art.13 pct.1);

Avnd n vedere cele de mai sus, luni 18.04.2005 FML va sesiza SNTFC CFR Călători şi SNTFM CFR Marfă că există premisele declanşării conflictului de interese n conformitate cu Legea 168/1999 art.12, pct.b, dacă unitatea nu va accepta revendicările formulate de FML, anexnd totodata procesele verbale de negociere finale.

După ce conducerile celor două societăţi vor primi şi vor nregistra sesizările, au obligaţia ca, n conformitate cu Legea 168/1999 art.3, să răspundă n scris federaţiei n termen de două zile lucrătoare.

In situaţia n care cele două unităţi nu au răspuns la toate revendicarile formulate de FML, sau desi au raspuns, federaţia nu este de acord cu punctul de vedere precizat (vezi art.16 din Lg.168/1999) conflictul de interese se consideră declansat.

n acest caz FML va sesiza Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti (DGMSS) n vederea cocilierii. Sesizarea pentru concilierea conflictului de interese se va formula n conformitate cu art.18 Lg.168/1999.

n termen de 24 ore de la nregistrarea sesizării DGMSS va desemna un delegat pentru participarea la conciliere care are obligaţia să comunice sesizarea unităţii n termen de 48 ore şi să convoace părţile la conciliere la un termen ce nu poate depăşi 7 zile de la nregistrarea sesizării.

n conformitate cu prevederile Legii 168/1999 art.22, (2), rezultatul dezbaterilor se consemnează ntr-un proces verbal, iar rezultatele concilierii vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţa salariaţilor de către cei care au făcut sesizarea, respectiv FML.

Dacă salariaţii membri de sindicat vor constata că nu s-a realizat acordul asupra revendicărilor sesizate, pot hotăr n conformitate cu Lg. 168/1999 art.42, declanşarea grevei de avertisment şi a grevei generale cu acordul a cel putin 1/2 din numărul membrilor de sindicat.

Data de declanşare grevei de avertisment se va hotăr n şedinţa extraordinară a CNC al FML.

Revendicarile FML rămase nesoluţionate pe baya cărora se va declanşa conflictul de interese sunt urmatoarele:

  • respectarea HG care stabileşte salariul minim pe economie la valoarea de 3.100.000 lei n sensul transpunerii acestuia n grila de slarizare din actualul CCM, cu respectarea formulei de calcul a salariilor şi a coeficienţilor de ierarhizare;
  • introducerea sporurilor şi adaosurilor legate de condiţiile de muncă n salariul negociat;
  • acordarea integrala a tichetelor de masă pentru toţi salariaţii societăţii cte un tichet de masă pentru fiecare zi lucrată;
  • elaborarea unui program de măsuri susţinut de resurse financiare, care n termen de 6 luni să conducă la normalizarea condiţiilor de muncă n sensul respectării n totalitate a Legii 90/1996, a normelor metodologice de aplicare a ei, ct şi a normelor generale de protecţie a muncii;

n conformitate cu hotărrile Biroului Executiv, se vor convoca n procedură de urgenţă CCT regioanale pentru dezbaterea acestui document şi informarea membrilor de sindicat.

Pentru relaţii suplimentare, Biroul Permanent al FML vă va sta la dispoziţie la: tel/fax. 021/2600650, 021/2600254, 91/143228 (CFR), e-mail fml@fml.ro, pagina WEB: www.fml.ro.

 

 

Presedinte FML,

Voicu Lucian SALA

 

 

 

 

 

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu ntrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]