FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Destinatia cotizatiilor la CFR Calatori


Varianta PDF

 

SNTFC CFR Călători SA

Domnului Director General ec. Alexandru Noapteş

 

 

             Referitor la adresa S.N.T.F.C. ,,CFR CALATORI”- SA nr. 1/441/2006 privind dispunerea abuzivă asupra cotizaţiilor reţinute pentru sindicatele afiliate FML în particular din Reviziile de Vagoane Lugoj, Simeria, Timişoara şi în general din toată societatea, vă atragem atenţia în mod imperativ că în cazul în care se va proceda la reţineri de fonduri rezultate din cotizaţiile membrilor acestor sindicate şi virarea acestora împotriva voinţei sindicatelor respective în contul unor federaţii “semnatare” ale CCM vom înainta fără întârziere plângeri penale împotriva persoanelor care vor proceda la astfel de practici.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 54/2003 a sindicatelor “constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege”;

Ori, reţinerea împotriva voinţei organizaţiei sindicale a unor sume rezultate din cotizaţiile membrilor acesteia constituie în mod evident o formă de împiedicare a exerciţiului dreptului acesteia la liberă organizare, organizaţia sindicală fiind suverană asupra propriilor fonduri financiare.

          Cotizaţia de sindicat reţinută membrilor, conform declaraţiei de apartenenţă a acestora la o  organizaţie sindicală, se constituie imediat drept ,,bun”, patrimoniu al organizaţiei sindicale respective. Asupra patrimoniului constituit nu poate dispune decât organizaţia sindicala respectivă conform prevederilor art. 7(1) din Legea 54/2003 a sindicatelor. Mai mult, aliniatul 2 al aceluiaşi articol interzice în mod expres autorităţilor publice şi patronatelor “orice intervenţie de natură să limiteze ori să întrerupă exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)”

            Ratificând Convenţia O.I.M. nr. 98/1949, România s-a angajat, fapt garantat de însăşi Constituţie, ca în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1), să asigure pentru Organizaţiile salariaţilor si ale angajatorilor “protecţia adecvata împotriva oricăror acte de intervenţie a unora împotriva celorlalte sau a reprezentanţilor sau membrilor uneia în înfiinţarea, funcţionarea sau administrarea celeilalte.” Acest text a fost preluat, de altfel, de art. 221 din Codul Muncii.

Vă prevenim că prevederile din CCM al SNTFC CFR Călători invocate in vederea aplicării actului 1/441/2006 încalcă dispoziţiile legale amintite mai sus şi sunt lovite de nulitate conform prevederilor art. 24 coroborat cu art. 7(2) din Legea 130/1996, ele făcând şi obiectul unui litigiu de munca aflat pe rol la Tribunalul Municipiului Bucuresti.

            Având în vedere cele arătate subliniem că în condiţiile în care drepturile legale ale organizaţiilor sindicale membre ale FML vor fi încălcate vom fi nevoiţi să demarăm procedurile impuse plângerilor penale împotriva persoanelor vinovate, precum şi pentru recuperarea prejudiciului financiar şi de imagine suferit de sindicatele noastre.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]