FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Destinatia cotizatiilor la SC Voiaj CFR SA


Varianta PDF

 

SC „Voiaj CFR” SA

Domnului Director Ion SOARE

 

 

             Referitor la adresa SC. ,,Voiaj CFR” SA nr. 01/511/2006 privind dispunerea abuzivă asupra cotizaţiilor reţinute pentru Sindicatul Voiaj CFR Constanţa afiliat  la FML, vă atragem atenţia în mod imperativ că în cazul în care se va proceda la reţineri de fonduri rezultate din cotizaţiile membrilor acestor sindicate şi virarea acestora împotriva voinţei sindicatelor respective în contul unor federaţii “semnatare” ale CCM încheiat la SNTFC CFR Călători SA, vom înainta fără întârziere plângeri penale împotriva persoanelor care vor proceda la astfel de practici.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 54/2003 a sindicatelor “constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege”;

Ori, reţinerea împotriva voinţei organizaţiei sindicale a unor sume rezultate din cotizaţiile membrilor acesteia constituie în mod evident o formă de împiedicare a exerciţiului dreptului acesteia la liberă organizare, organizaţia sindicală fiind suverană asupra propriilor fonduri financiare.

          Cotizaţia de sindicat reţinută membrilor, conform declaraţiei de apartenenţă a acestora la o  organizaţie sindicală, se constituie imediat drept ,,bun”, patrimoniu al organizaţiei sindicale respective. Asupra patrimoniului constituit nu poate dispune decât organizaţia sindicala respectivă conform prevederilor art. 7(1) din Legea 54/2003 a sindicatelor. Mai mult, aliniatul 2 al aceluiaşi articol interzice în mod expres autorităţilor publice şi patronatelor “orice intervenţie de natură să limiteze ori să întrerupă exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)”

            Ratificând Convenţia O.I.M. nr. 98/1949, România s-a angajat, fapt garantat de însăşi Constituţie, ca în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1), să asigure pentru Organizaţiile salariaţilor si ale angajatorilor “protecţia adecvata împotriva oricăror acte de intervenţie a unora împotriva celorlalte sau a reprezentanţilor sau membrilor uneia în înfiinţarea, funcţionarea sau administrarea celeilalte.” Acest text a fost preluat, de altfel, de art. 221 din Codul Muncii.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]