FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Federațiile feroviare au cerut FMI-ului renunțarea la disponibilizări


2 februarie 2012

 

Federațiile Sindicale din Transporturile Feroviare


 

Fondul Monetar International

Domnului Jeffrey Franks, sef al misiunii FMI in Romania

Federațiile Sindicale din Transporturile Feroviare dezaprobă intenția de a se face o nouă concediere colectivă la societățile feroviare în scopul așa zisei eficientizării acestor unități. După ce personalul feroviar a fost practic decimat (de la 230000 de salariați în anul 1993 la 58000 în prezent) constatăm că din nou singura metodă de eficientizare a sistemului feroviar se materializează prin concedieri colective. Având în vedere avantajele de necontestat, considerăm că sectorul feroviar trebuie dezvoltat prin sprijin și investiții masive, inclusiv din fonduri europene, așa cum se întâmplă în toate economiile moderne.

Reducerile de personal din transporturile feroviare nu au dat până acuma și nici nu vor da pe viitor rezultatele previzionate de reabilitare tehnico-economică.

Federațiile Sindicale din Transporturile Feroviare consideră că principalele priorități care trebuiesc avute în vedere pentru eficientizarea unităților feroviare sunt:

 • Promovarea in regim de urgenta a unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea sectorului feroviar.

 • Stingerea în regim de urgență a datoriilor inregistrate in sistemul feroviar prin trecerea lor la datoria publica asa cum fac statele din vestul Europei, evitandu-se astfel acumularea de dobanzi si penalitati, care duc societățile în zona pierderilor și care oricum nu vor putea fi platite niciodata.

 • Reorganizarea structurala a caii ferate intr-un sistem integrat inclusiv cu readucerea tuturor filialelor in structura societatilor, eliminând astfel o serie de cheltuieli suplimentare si simplificand structura conducerii. Decizia de a plasa filiale ca IRLU, SCRL, etc în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, va aduce mari prejudicii în plan funcțional societăților din care aceste filiale au fost desprinse. În acest context, este necesară și transformarea depourilor de locomotive de la operatorii feroviari de stat in depouri mixte de calatori si marfa.

 • Regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale, avand in vedere durata mare de derulare a investitiilor in acest sector, inclusiv prin asigurarea de la bugetul de stat, prin prevedere expresa in legea bugetului, a fondurilor necesare intretinerii si modernizarii infrastructurii feroviare, in valoare anuala de 1% –1,5% din PIB, precum și asigurarea unui nivel anual al subventiei la transportul feroviar de calatori aprobat prin BVC, care să acopere diferenta dintre costurile de transport si veniturile reale realizate din tarifele de transport in procent de 0,5%-1,% din PIB.

 • Având în vedere faptul că întregului personalul feroviar i-au fost diminuate drastic veniturile salariale încă din anul 2009, este imperios necesar să fie demarată încă din cursul acestui an o relaxare a presiunii pe salariile din societățile de transport feroviar. In acest sens este necesar ca Ministerul Transporturilor și infrastructurii să permită societăților feroviare ca în cursul negocierii noilor contracte colective de muncă să fie re-introduse o serie de drepturi suspendate cum ar fi prima de recuperare a forței de muncă, tichetele de masă, etc.

 • Menținerea și asigurarea plății corecte și la timp a facilităților de călătorie pe calea ferată pe care CFR Călători le asigură în urma unor legi speciale (pensionari, revoluționari, elevi, studenți, etc...). Amendarea Legii 283/2011 in sensul eliminarii prevederilor care limiteaza facilitatile de calatorie pe calea ferată pentru feroviari si care creeaza grave disfunctionalitati in functionarea unitatilor feroviare.

 • Rezolvarea problemei datoriei CN CFR SA catre furnizorii de energie electrica prin iesirea din situatia actuala de consumator captiv, in scopul achizitionarii de energie electrica de pe piata libera, în calitate de consumator eligibil, la tarife avantajoase.

 • Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si anume art. 201 in sensul completarii cu un nou aliniat care sa cuprinda urmatoarele:

a) “produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru transposturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare”. Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar prin posibilitatea micsorarii tarifelor atat la transportul de calatori, cat si la cel de marfa. Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.

 • Elaborarea unor reglementari care sa permita operatorilor naționali de transport feroviar recuperarea investitiilor facute de catre acestia pentru formarea personalului de locomotiva in cazul in care personalul respectiv ii paraseste in mod voluntar in favoarea altui operator sau administrator de infrastructura feroviara (retinerea autorizatiilor necesare serviciului pe tipuri de material rulant si pe sectii de infrastructura feroviara) și interzicerea folosirii de personal care cumuleaza pensia cu salariul in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare.

 • Elaborarea si promovarea in regim de urgenta a unui pachet legislativ care sa reglementeze o tarifare echitabila a utilizarii infrastructurilor de transport terestru, care sa duca la diminuarea concurentei neloiale existente in prezent. Este necesară aplicarea unui tarif de utilizare a infrastructurii pentru transportul rutier similar si comparabil cu cel aplicat pentru transportul pe calea ferata, fapt ce va asigura si va stimula transferul de pe sosea pe calea ferata a marfurilor care in mod rational, economic si ecologic trebuie transportate pe calea ferata cum ar fi: produsele de balastiera, marfurile periculoase, etc.

 • Eliminarea discriminarilor existente la ora actuala intre operatorii de stat si privati din transporturile de marfa si calatori.

 • Sustinerea de catre statul roman a investitiilor importante in materialul rulant (rame electrice și diesel, etc) necesar pentru functionarea operatorilor feroviari. În anul 2012 aceste investitii sunt inexistente.

 • Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare.

 • Promovarea unei legi cu privire la derularea transporturilor intermodale. Consideram necesar sistemul de ajutoare de stat pentru dezvoltarea transporturilor intermodale (subventii pentru transporturi intermodale, inclusiv pentru transportul RO-LA si Ferry-Boat, ajutoare pentru dezvoltarea de elemente de infrastructura, scutiri de taxe si impozite pentru achizitii de echipamente, mijloace de transport, etc.)

 • Intervenția energică a guvernului pentru desființarea monopolurilor constituite de furnizorii unici feroviari în aprovizionarea unităților din calea ferată.

 • Elaborarea si promovarea in regim de urgenta a unui pachet legislativ care sa reglementeze transportul rutier de pasageri in scopul asigurarii sigurantei si confortul acestora, prin interzicerea efectuarii acestui transport cu microbuze pe distante mai mari de 100-150 km si realizarea unui control strict si eficent a respectarii vitezelor de circulatie ale mijloacelor auto.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]