FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Intrevedere cu Ludovic Orban


04 aprilie 2007

Conducerea FML s-a întâlnit cu Ministrul Transporturilor Ludovic Orban, ocazie cu care au fost ridicate o serie de probleme majore cu care ne confruntăm la ora actuală:

 

  •  Respectarea la societăţile de transport feroviar şi filiale a prevederilor contractelor colective de muncă la nivel superior:

Contractele colective de muncă la nivel de unitate în vigoare la ora actuală nu respectă prevederile contractelor la nivel superior, conform prevederilor Legii 130/1996. Astfel, salariile minime stipulate în contractele colective la nivel de unitate (407 lei) sunt atât sub nivelul salariului minim negociat prin Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar (450 lei), cât şi sub nivelul salariului minim stabilit prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi (620 lei),  situaţie interzisă de Legea 130/1996. Repetând aceeaşi practică socială defectuoasă, Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi feroviare stabileşte un salariu minim sub nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi.

În acest context este imperios necesar ca pentru negocierea salarizării în sistemul feroviar, prevăzută să aibă loc în septembrie 2007, să se asigure resursele necesare intrării în legalitate.

Tot în vederea respectării legislaţiei sociale în vigoare, trebuie rezolvată şi problema reducerii programului de lucru de la 8 la 7 ore pentru categoriile de salariaţi încadraţi în grupa specială de muncă.

 

  •  Funcţiile de conducere trebuie reintroduse în contractele colective de muncă:

Există un ordin (o dispoziţie) dată de fostul ministru Gheorghe Dobre, prin care salarizarea funcţiilor de conducere a fost scoasă de sub incidenţa contractelor colective de muncă şi introdusă în competenţa consiliilor de administraţie, contrar dispoziţiilor Legii 130/1996 care prevede că un contract colectiv de muncă se aplică tuturor salariaţilor unităţii la care a fost încheiat.

Acest ordin, ilegal în opinia noastră, privează o serie de salariaţi de dreptul legal de a fi reprezentaţi şi de a le fi apărate interesele în cadrul negocierilor colective.

 

  •  Stare conflictuală între gestionarul infrastructurii si operatorii naţionali:

Considerăm că reforma sistemului feroviar românesc prin simpla divizare în societăţi independente este un eşec. Având în vedere deplina apartenenţa noastră europeană credem că trebuie adoptată soluţia de organizare cea mai puternică din Europa, modelul german – holding DBAG.  La data reorganizării fostei SNCFR nu exista legea holdingului, ea nu există nici la ora actuală, dar cu voinţă politică situaţia ar putea fi remediată.

Dorim să subliniem că datorită neînţelegerilor dintre CN CFR şi cei doi operatori naţionali legate de tariful de utilizare al infrastructurii, au apărut situaţii inadmisibile prin care CN CFR a interzis accesul trenurilor CFR Marfă pe infrastructura publică.

Situaţia precară a sistemului se datorează şi refuzului Ministerului Finanţelor de a finanţa SNTFC CFR Călători cu subvenţia de circa 40 mil. lei/lună. Acest lucru determină neplata TUI şi a energiei electrice către CN CFR, generând un lanţ de serioase disfuncţionalităţi.

 

  •  Comisia de dialog social la MT funcţionează defectuos:

Încă este în vigoare un ordin al fostului ministru Gheorghe Dobre, prin care anumite acte normative elaborate de minister nu mai sunt supuse spre discutare în Comisia de dialog social/CES.

Un exemplu notoriu îl constituie Hotărârile de Guvern nr. 817/2005 pentru aprobarea planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizări şi reînnoirii infrastructurii şi nr. 917/2005 privind  divizarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători S.A.” Ambele hotărâri au fost anulate prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la cererea FML şi CNS Cartel Alfa, tocmai din cauza nerespectării, în procesul de elaborare, a prevederilor legale referitoare la transparenţă şi dialog social.

Pe acelaşi drum se pare că se înscrie şi OMTCT nr. 2229/2006 privind  aprobarea Instrucţiunilor pentru activitatea mecanicului de locomotivă în transportul feroviar, instrucţiuni pe care FML le doreşte corelate cu reglemetările europene în domeniu, având în vedere faptul că mecanicul de locomotivă deja lucrează în condiţii de interoperabilitate. FML a adus şi a tradus documentaţie din Germania legată de acest subiect din dorinţa de a aduce reglementările noastre feroviare la nivel european. FML a contestat acest ordin la MTCT, neprimind nici un răspuns, situaţie în care ne vedem nevoiţi să ne adresăm justiţiei.

 

  •  Politia Transporturi îşi depăşeşte atribuţiile, mergând chiar pe panta abuzului:

Angajaţii Poliţiei Transporturi solicită administraţiilor SNTFC CFR Marfă şi SNTFC CFR Călători date privind modul de tratare a unor abateri administrative ale salariaţilor noştri întocmind pe baza acestora dosare penale, fără nici cel mai mic suport legal. Dosarele ajung la parchet care, evident, dă soluţie de scoatere de sub urmărire penală, dar stabileşte, la rândul său amenzi administrative, cu toate că abaterile fuseseră deja tratate administrativ şi contrar principiului că nu se pot stabili mai multe sancţiuni pentru aceeaşi faptă.

În motivarea acestor acţiuni sunt invocate prevederile Legii 289/2005 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional  in domeniul transporturilor pe calea ferată, numai că în loc să se îndrepte împotriva răufăcătorilor, Poliţia Transporturi hărţuieşte salariaţii feroviari.

O altă problemă în relaţia cu Poliţia Transporturi este existenţa unei note comune semnate de reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai operatorilor feroviari naţionali, pe baza căruia salariaţii noştri cu activitate şi responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare sunt obligaţi să desfăşoare activităţi de pază.

 

  •  Periodicitatea examinărilor profesionale:

România este singura ţară din Uniunea Europeană în care examinarea periodică a personalului se desfăşoară anual. Restul administraţiilor feroviare şi-au mărit perioada de examinare la 3-5 ani. O astfel de măsură este necesară şi la noi, lucru care ar diminua drastic atât chletuielile cu taxele de examinare piperate percepute de CENAFER, precum şi cheltuielile legate de deplasarea salariaţilor de la locurile de muncă la centrele de examinare, sau a examinatorilor CENAFER în subunităţile feroviare.

În opinia noastră CENAFER ar trebui sa rămână doar instituţie de formare profesională fără competenţe de examinare periodică a personalului. Examinarea periodică ar trebui să cadă numai în sarcina operatorului feroviar (angajatorului), fără implicarea de terţe persoane juridice.

 

  •  Situaţia incertă a locuinţelor de serviciu din depoul Palas Constanta:          

O serie de salariaţi din Depoul Palas, au solicitat să li se permită, în conformitate cu prevederile legale, să-şi cumpere locuinţele de serviciu din incinta depoului pe care le ocupă. Cu toate că proprietarul imobilelor (CFR Marfă) a aprobat cererile salariaţilor, locuinţele nu pot fi vândute pentru că terenul pe care se află este proprietatea CN CFR.

 

  •  Nu se respectă Ordinul MT 1137 privind personalul pensionat:

Personalul implicat în siguranţa circulaţiei feroviare care se pensionează de la operatorii naţionali este angajat de operatorii privati tot pe functii responsabile de siguranţa circulaţiei feroviare, in contradicţie cu prevederile legale în vigoare.

 

  •  Programul post-aderare al României este foarte sumar la capitolul transporturi feroviare.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]