FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Invatamant Feroviar


 

20 iulie 2005

O NOUĂ

SPECIALIZARE IN TRANSPORTUL FEROVIAR

în domeniul “STIINŢE INGINEREŞTI”

la UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ din BUCUREŞTI

Calea Ferată Română se integrează tot mai mult în rândul administraţiilor feroviare din Centrul şi Vestul Europei.

Introducerea noilor tehnologii de întretinere şi de reparare a instalaţiilor de siguranţă a circulatiei, a mijloacelor de tracţiune (locomotive şi automotoare) şi a mijloacelor remorcate (vagoane de călători şi vagoane de marfâ) impune pregătirea unor specialişti de înaltă calificare .

Creşterea vitezelor de circulatie, la trenurile de călători, la 300 km/h şi la trenurile de marfă, la 120 km/h, este o realitate la administraţiile de cale ferată din Centrul şi Vestul Europei. Extinderea circulaţiei trenurilor pe coridoarele IV şi IX, coridoare ce trec şi pe teritorul României, necesită ca inginerii din domeniul transporturilor feroviare să facă faţă acestor cerinţe.

În acest sens, conducerea Universităţii Ecologice din Bucureşti, prin îndrumarea domnului Rector prof.univ. dr. Mircea DUŢU a luat hotărârea în cadrul şedinţelor senatului universitar din 5.12.2004 şi din 18.05.2005, în baza art.42(e) al Cartei Universităţii Ecologice, înfiinţarea specializării „INGINERIE ŞI MANAGEMENT FEROVIAR,, şi a caredrei „CĂI FERATE„ Ca urmare, s-a întocmit dosarul de autoevaluare a noii specializări. Dosarul a fost acceptat de Ministerul Educaţiei si Cercetării in data de 3.06.2005 şi de Consiliul National de Evaluare Academică şi Acreditare şi va fi supus analizei de către comisia pentru acordare de autorizaţii de functionare în vederea acreditării. Facultatea face parte din domeniul „STIIŢE INGINEREŞTI, cu o durată de 4 ani cursuri de zi. Programele analitice ale disciplinelor specializării sunt adaptate noilor cerinţe tehnice, economice, manageriale şi juridice ce corespund nevoilor actuale şi de perspectivă ale căilor ferate.

Programele analitice pentru noua specializare au fost elaborate de profesori universitari-specialişti de cale ferată cu practică îndelungată in exploatarea feroviară. Dintre aceştia putem enumera pe dr. ing. Viorel SIMUŢ, dr.ing.Vasile TULBURE, dr.ing.Cezar Eugeniu IVANA şi alţii.

Specializarea „Inginerie şi Management Feroviar„ din cadrul Facultăţii de Inginerie Managerială contribuie la noua orientare în învăţământul superior în domeniul transporturilor feroviare şi de metrou, pregătind ingineri de înaltă calificare în perspectiva mileniului trei.

Strategia Guvernului României şi a Ministerului Transporturilor, pentru perioada 2005 şi în continuare, privind noile direcţii in domeniul transporturilor feroviare, se regăsesc în programele analitice ale noii specializări, contribuind astfel la realizarea integrării Căilor Ferate Române în orientarea de modemizare a căilor ferate din Europa.

În contractele colective de muncă ale CFR Marfă, CFR Călători, CFR S.A., CFR IRLU, se menţionează: în vederea asigurării necesarului de personal cu pregătire superioară, societatea poate încheia contracte cu salariaţii proprii care urmează cursuri la facultăţiile particulare. În cadrul contractelor care vor fi încheiate se vor putea suporta taxe de şcolarizare de către societăţiile de mai sus. De asemenea, se vor putea acorda burse conform criteriilor şi cuantumului aprobate de Consiliul de Administraţie. Această şansă este un sprijin material pentru viitorii studenţi-salariaţi ai căilor ferate şi totodată reprezintă un imbold ca societăţile feroviare să aibă specialişti bine pregătiţi după programe analitice actualizate şi moderne ce răspund nevoilor Căilor Ferate Române.

Ca iniţiator al acestei specializări, impreună cu prorectorul Universităţii Ecologice pe probleme de calitate a învaţământului universitar, prof. univ. dr. ing.Vladimir Rojanschi, urăm succes noilor studenţi din cadrul căii ferate ce vor urma specializarea „Inginerie si Management Feroviar„ a Universităţii Ecologice din Bucureşti (str, Vasile Milea nr. 1 G, tel.0726.752329, 4107398, 0723.026969)

 

 

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Mihăilescu

 

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]