FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    La CFR se incalca legea


 

23.02.2006

După ce s-a adresat Ministerului Transporturilor, FML a atras atenţia şi Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale, Inspecţiei Muncii, că prin refuzul de a invita FML la negocieri cele două societăţi (CFR Călători şi CFR Marfă) în România se încalcă legea şi libertăţile sindicale fundamentale:

Federaţia Mecanicilor de Locomotivă îşi exprimă dezamăgirea faţă de maniera în care se desfăşoară dialogul social în România.

 

Unul din motivele declanşării grevei generale la unităţile de cale ferată SNTFC CFR Călători SA şi SNTFM CFR Marfă SA în vara anului trecut a fost nerealizarea acordului privind salarizarea personalului celor două societăţi. La acea dată, se pare că nu s-a putut găsi o soluţie pentru rezolvarea problemelor şi dezamorsarea conflictului, motiv pentru care FML, organizaţie reprezentativă la societăţile în cauză, a hotărât să amâne semnarea contractelor colective de muncă până în momentul în care vor fi posibile creşterile salariale aşteptate de toţi feroviarii.

Din cauza unor interese meschine străine de principiile unui dialog social constructiv, liniştea socială relativă din sistemul feroviar este pe cale să se rupă datorită încercării pe care o fac cele două societăţi (CFR Călători şi CFR Marfă) de a negocia salariile pe anul 2006 fără FML, încălcând astfel prevederile Legii 130/1996 a negocierilor colective cât şi prevederile convenţiilor internaţionale, ratificate de statul roman, referitoare la drepturile organizaţiilor sindicale şi la drepturile lucrătorilor.

Interpretarea pe care o dau cele două societăţi precum că numai semnatarii contractului colectiv de muncă sunt îndreptăţiţi să modifice respectivul contract prin acte adiţionale contravine flagrant cu prevederile art. 5 (2a) al Convenţiei OIM nr. 154/1981 a negocierilor colective, ratificată de România în 1992, care stipulează că „la negocierile colective trebuie să aibă acces toţi angajatorii şi toate grupurile de salariaţi din ramurile de activitate acoperite de convenţie”.

Art. 8 al aceleiaşi convenţii  întăreşte cele afirmate: „Măsurile luate în vederea promovării negocierilor colective nu vor fi concepute sau aplicate în aşa fel încât să împiedice libertatea negocierilor colective”

Tot în sprijinul celor afirmate este şi art. 2(1) al Convenţiei OIM nr. 98/1949 a dreptului de liberă asociere şi dreptului la negocieri colective, ratificat de statul român în 1958: „Organizaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor vor beneficia de protecţia adecvată împotriva oricăror acte de intervenţie a unora împotriva celorlalte sau a reprezentanţilor sau membrilor uneia în înfiinţarea, funcţionarea sau administrarea celeilalte”. Ori negocierea drepturilor de care beneficiază membrii de sindicat este unul din scopurile fundamentale pentru care se înfiinţează şi funcţionează organizaţiile sindicale.

Aceste prevederi general valabile în lumea civilizată spre care tindem, au fost preluate şi de legislaţia muncii din România, în particular de Legea 130/1996 a negocierilor colective.

Astfel, legea stabileşte că negocierile colective pentru încheierea sau modificarea contractelor colective se poartă între cele două părţi, respectiv patronul şi salariaţii, stipulând şi modul cum sunt acestea reprezentate.

De asemenea, art. 7 prevede că „la negocierea clauzelor şi la încheierea CCM părţile sunt egale şi libere”, ori părţile nu pot fi egale şi libere în momentul în care sunt impuse condiţii de participare sau neparticipare părţii care reprezintă salariaţii.

În ce priveşte modificarea sau prelungirea CCM legea 130/1996 prevede că aceasta „este posibilă numai dacă nu contravine procedurilor prevăzute în prezenta lege” şi „ori de câte ori părţile convin acest lucru” (art. 31 şi 37). Deci, modificarea CCM este de competenţa celor două părţi aşa cum le defineşte legea în articolele 14-22, neexistând nici un fel de condiţionare referitoare la calitatea de semnatar sau nesemnatar a contractului modificat a vre-unei organizaţii negociatoare.

Având în vedere cele arătate, considerăm că împiedicarea Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă de a participa la negocieri aduce grave prejudicii atât membrilor noştri de sindicat cât şi libertăţilor sindicale pe care statul român pretinde că le respectă.

În aceste condiţii, Federaţia Mecanicilor de Locomotivă va face uz de dreptul de a contesta în justiţie un eventual act adiţional la contractul colectiv de muncă încheiat, considerăm noi, pe ascuns, abuziv, numai cu o parte din partenerii sociali.

De asemenea, având în vedere gravele încălcări ale legislaţiei sociale, ale drepturilor şi libertăţilor de care ar trebui să beneficiem, ne rezervăm dreptul de a sesiza organismele europene în particular şi internaţionale în general, prin intermediul organizaţiilor la care suntem afiliaţi, în scopul respectării în România – stat european – a obligaţiilor asumate referitor la legislaţia socială şi la drepturile fundamentale ale omului.

Faţă de cele arătate vă rugăm să dispuneţi măsurile pe care le consideraţi de cuviinţă.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]