FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Miting pentru locuri de muncă


30 aprilie 2009

 

Mitingul feroviar organizat ieri de FML şi ANSF în Bucureşti a scos in strada aproape zece mii de  sindicalişti nemulţumiţi de modul în care Guvernul României tratează calea ferată.

 

Mitingul a debutat în faţa Ministerului Transporturilor unde conducătorii federaţiilor sindicale organizatore s-au adresat manifestanţilor expunând situaţia gravă în care se află sistemul feroviar din România. A fost citit textul petiţiei care urma să fie depusă la Ministerul Transporturilor, la Guvernul României şi la Ministerul Muncii, petiţie pe care o redăm integral mai jos.

 

 

 

 

 

Guvernul României

Domnului Prim Ministru Emil Boc


Domnule Prim Ministru,

 

Alianţa Naţională Sindicală Feroviară (ANSF) şi Federaţia a Mecanicilor de Locomotivă din România (FMLR) organizaţii ce reprezintă interesele a peste 70000 de membri, salariaţi în societăţile de transport feroviar, organizatori ai mitingului feroviar de protest din data de 29 aprilie 2009, vă înaintează prezenta:

 

PETIŢIE


pentru evitarea declanşării unor serioase conflicte sociale în sistemul de transport feroviar românesc, solicităm:


1. Renunţarea totală la concedierile de personal la societăţile de transport feroviar.

Lucrătorii feroviari au fos decimaţi pe parcursul „reformelor” la care a fost supusă calea ferată în ultimul deceniu, în sistem rămânând mai puţin de o treime din salariaţi. Dacă SNCFR-ul anilor '90 avea în structură 220 000 de angajaţi, astăzi numărul acestora atinge cu greu cifra de 75 000, în condiţiile în care aportul de tehnologie în sistemul feroviar este neglijabil. Concedierile de personal care au stat la baza „reformelor” anterioare nu au dus la reabilitarea sistemului, fapt pentru care nu le mai putem accepta. Este nevoie de soluţii realiste care să rezolve problematica serioasă şi complexă a reţelei feroviare, pe care le vom arăta în continuare, şi nu paleative de genul disponibilizărilor de personal.

Intenţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, comunicată prin nota de informare nr. 270/CA/19.03.2009, de a disponibiliza peste 12000 de salariaţi, fără protecţie socială, fără reconversie profesională şi fără alternativă pe piaţa forţei de muncă, reprezintă o catastrofă umanitară. Nu înţelegem această poziţie în condiţiile în care sindicatele de la calea ferată au fost de acord cu îngheţarea salariilor în anul 2009, blocarea posturilor vacante, disponibilizarea personalului care cumulează pensia cu salariul, reducerea orelor suplimentare, preluarea unor prestaţii efectuate de terţi, în vederea păstrării locurilor de muncă.


 

2. Solicităm intervenţia urgentă a Statului Român în vederea opririi declinului tehnic alarmant al sistemului feroviar din România.

Cu toate că în majoritatea ţărilor Uniunii Europene dezvoltarea acestui mod de transport ecologic şi sigur este puternic sprijinită financiar de stat, promovându-se o politică de descongestionare a retelelor de transport rutier prin stimularea trecerii fluxurilor de marfă şi călători către transportul feroviar, în România calea ferată supravieţuieşte cu greu de pe o zi pe alta, cufundată în datorii uriaşe acumulate pe parcursul timpului, fără a se întrevedea nici o speranţă în direcţia lichidării acestora.

De altfel, politica Uniunii Europene este orientată clar spre promovarea transpostului feroviar specificand foarte clar ca investitiile in retelele de transport pan-european (TEN-T) trebuie directionate in proportie de minim 55% catre proiectele feroviare si nu mai mult de 25% catre transportul rutier.

România, însă, se situează la polul opus al acestei orientări, investiţiile în infrastructura rutieră fiind de 5 ori mai mari decăt în cea feroviară. În aceste condiţii, evident, costurile operatorilor de transport feroviar legate de utilizarea infrastructurii vor fi mai mari cu aceeaşi proporţie faţă de concurenţa auto. Se crează astfel o discriminare inadmisibilă, promovată de statul român împotriva propriei reţele de cale ferată, cu un impact dezastruos asupra operatorilor de transport feroviar de marfă şi de călători care înregistrează o diminuare continuă a cererii de servicii în favoarea celorlalte moduri de transport. România înregistrează cele mai ridicate tarife de utilizare a infrastructurii feroviare din Europa.

Subfinantarea succesiva, an de an, a activitatii de mentenanta a condus la degradarea continua a elementelor componente ale sistemului feroviar roman, distribuite geografic de-a lungul a 20385 km linii si in circa 992 statii de cale ferata.

Reacţia logică a oricărui guvern pe timp de criză este demararea de investiţii în infrastructură, fapt pentru care considerăm că 2009 este anul propice pentru readucerea infrastructurii feroviare în parametri tehnici moderni corespunzători dezideratului de integrare în reţelele de transport europene.

În acest sens, este absolut necesar să se asigure în întregime, de la bugetul de stat, atât fondurile necesare reabilitării infrastructurii feroviare, cât şi fondurile necesare întreţinerii curente a acesteia, astfel încât gestionarul infrastructurii să nu mai înregistreze pierderi şi totodată să scadă presiunea pe tariful de utilizare a infrastructurii perceput operatorilor feroviari.


 

3. Reducerea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.

Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare trebuie reduse la un nivel echivalent cu tarifele percepute de statul român operatorilor de transport rutier, pentru a institui o competiţie corectă şi echitabilă. Totodată, transporturile RO-LA (camioane transportate in vagoane speciale) ar trebui scutite de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, având în vedere influenţele benefice ale acestui mod de operare asupra reducerii poluării şi degradării mediului înconjurător.

În acelaşi context, insistăm pentru eliminarea taxei absurde percepute sub forma accizei la combustibilul pentru motor pentru transporturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare. Această taxă este destinată întreţinerii infrastructurii rutiere, fiind de fapt o subvenţionare mascată a transportului auto prin taxe percepute operatorilor de transport feroviari.


 

4. Compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători;

Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de 40%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valorea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.


 

5. Găsirea de urgenţă a unei soluţii de ştergere a datoriilor gestionarului infrastructurii feroviare (Compania Naţională CFR SA)

În acest fel, compania ar putea deveni eligibilă pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare. Menţionăm că, la ora actuală, multe state membre ale Uniunii Europene reabilitează sistemul feroviar cu bani europeni.

În caz contrar, România va pierde miliarde de euro alocate la ora actuală în acest scop.


 

6. Achiziţionarea energiei electrice de către operatorii feroviari direct de la furnizori:

Prin abilitarea operatorilor feroviari de a achiziţiona energia electrică direct de la furnizori s-ar oferi un sprijin in funcţionarea acestora pe piaţa de transport liberă, eliminandu-se astfel costurile impuse de intermediari, care pot dubla preţul final al energiei electrice. Eventualele litigii pe care intermediarii le au cu furnizorii de energie electrică produc efecte nedorite şi asupra operatorilor feroviari.


 

7. Asigurarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru investiţiile în achiziţionarea şi modernizarea materialului rulant la operatorii feroviari de stat.

Măsura este necesară în vederea asigurării competitivităţii transportului feroviar romănesc prin asigurarea resurselor financiare necesare atat societatii de transport de calatori SNTFC “CFR Calatori” SA, cat si transportului de marfa SNTFM “CFR Marfa” SA, pentru a putea moderniza si repara locomotivele si vagoanele cu durata de viata expirata si scadente la revizii (RR, RG, RK), precum şi pentru a asigura dotarea cu material rulant modern, în contextul liberalizării iminente a accesului pe infrastructura feroviară.

Este de asemenea necesară şi promovarea transporturilor intermodale printr-un sistem de ajutoare de stat pentru dezvoltarea acestor transporturi (subventii pentru transporturi intermodale, inclusiv pentru transportul RO-LA si Ferry-Boat, ajutoare pentru dezvoltarea de elemente de infrastructura, pentru achizitii de echipamente, mijloace de transport, etc).

*

Sperând ca vom gasi in dumneavostra un important sprijin in efortul nostru de a se găsi soluţii de susţinere financiară a sistemului feroviar din România, de modernizare, reabilitare si readucere neîntârziată în parametrii tehnici stabiliţi, vă amintim ca orice zi de întarziere condamnă România la izolare din punct de vedere economic şi la redirecţionarea rutelor comerciale de transport către alte state.

 

Domnule Prim Ministru, solicităm de urgenţă o întrevedere cu dumneavoastră în vederea dezamorsării situaţiei conflictuale de la calea ferată.

 

La ora 12.30 manifestanţii au pornit în marş spre Guvernul României pe traseul autorizat de Primărie, Calea Griviţei-Str. Polizu-Str. Buzeşti-Piaţa Victoriei. O delegaţie a manifestanţilor s-a deplasat la sediul Guvernului României, unde a depus petiţia prezentată mai sus. Marşul a fost apoi continuat pe Calea Victoriei-Str. Gheorghe Manu-Str. Occidentului-Str. Polizu-Calea Griviţei-Gara de Nord, mitingul luând sfârşit aici.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]