FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Pichetare Parlament


2 - 10 martie 2006 Pichetarea Parlamentului României

 Bucureşti, 1 martie 2006

 Comunicat de presă

 Pichet la Parlamentul României

2 – 10 martie 2006

 Federaţia Sindicală a Siderurgiştilor METAROM şi Federaţia Naţională Sindicală SOLIDARITATEA METAL, membre ale CNS „Cartel ALFA”, vor picheta Parlamentul României (intrarea Izvor) in perioada 2 – 10 martie (cu excepţia zilelor de sâmbătă si duminică), intre orele 10.30 – 14.00. Cele două federaţii reprezintă împreună un număr de aproximativ 55.000 de salariaţi din sectoarele metalurgie, electronica, electrotehnica, construcţii de maşini. La pichet vor participa membri de sindicat din întreprinderile unde salariaţii lucrează in condiţii speciale.

 In baza unei hotărâri de guvern (HG 1025/2003) s-au stabilit metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale. Hotărârea a fost elaborată în baza prevederilor articolului 20 din Legea 19/2000 (Legea Pensiilor), care permite încadrarea ulterioară în condiţii speciale de muncă şi a altor locuri de muncă, care nu au fost cuprinse în anexa la Legea 19.

 În prezent, proiectul de lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (cele omise de Legea 19), pe baza metodologiei stabilite prin HG 1025/2003, se află la Parlament.

 Solicitarea manifestanţilor este încadrarea locurilor de muncă in condiţii speciale, începând cu data de 1 aprilie 2001, şi nu începând cu data de intrare in vigoare a legii. Considerăm necesară şi justificată aplicarea condiţiilor speciale de muncă retroactiv, pentru perioada 2001-2006 din următoarele considerente:

 -          Aceste  locuri de muncă au fost omise de legiuitor în legea 19/2000. Tocmai din acest motiv, acţiunea este una reparatorie, având în vedere faptul că în perioada menţionată, salariaţii au lucrat efectiv în condiţii speciale de muncă.

-          În sprijinul acestei cerinţe vine şi faptul că însuşi proiectul de lege recunoaşte încadrarea în condiţii speciale a salariaţilor care au lucrat în condiţiile grupei I de muncă înainte de apariţia Legii 19/2000.

-          Obţinerea avizelor de încadrare în condiţii speciale, conform metodologiei stabilite prin HG 1025/2003, chiar dacă avizele s-au obţinut ulterior, denotă continuitatea existenţei acestor condiţii de lucru şi în intervalul 2001 până în prezent.

-          Neacoperirea perioadei 2001-2006 pentru aceste locuri de muncă in condiţii speciale este de natură să creeze o discriminare intre salariaţii ale căror locuri de muncă au fost încadrate in condiţii speciale prin Legea 19 şi salariaţii ale căror locuri de muncă sunt încadrate in condiţii speciale prin noul act normativ.

De prevederile acestei legi ar beneficia un număr de aproximativ 15.000 salariaţi din sectoarele de activitate reprezentate de cele două federaţii (FSS Metarom şi FNS Solidaritatea Metal), iar la nivel naţional, cca. 70.000 salariaţi.

 Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” sustine demersurile federaţiilor membre pentru modificarea proiectului de lege in sensul avizului dat de Consiliul Economic şi Social şi expus mai sus şi va mobiliza toate structurile sindicale in susţinerea acestei solicitări.

 Pentru explicarea stadiul procesului legislativ al acestui act normativ, luni, 6 martie, incepând cu orele 10.30, va fi organizată o conferinţă de presă, la sediul CNS “Cartel ALFA”.

  

FML se va angrena activ în sprijinirea acţiunii de pichetare demarată de cele două federaţii membre ale CNS Cartel Alfa

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]