FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Program de acțiuni Cartel Alfa


1 iulie 2010

 

Consiliul General al CNS Cartel Alfa a adoptat programul de acțiuni pentru semestrul II:

 

În contextul actual al crizei economico-financiare, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, recunoaşte costurile uriaşe plătite de societatea românească, dar nu poate rămâne indiferentă de povara grea ce apasă pe umerii întregii populaţii.

          Pentru depăşirea crizei economice este necesară crearea unui climat de  conlucrare a partenerilor sociali, pentru atingerea unor obiective şi priorităţi.

          CNS „Cartel ALFA” consideră că numai  prin consolidarea statutului  instituţiei sindicale în faţa celorlalţi parteneri sociali se pot găsi soluţii optime pentru protejarea salariaţilor împotriva problemelor sociale, pentru stimularea reformei economice şi îmbunătăţirea legislaţiei.

           CNS „Cartel ALFA” doreşte să promoveze un sistem de securitate socială echilibrat, ce poate oferi servicii reale, care să acopere riscurile sociale,să descurajeze inegalităţile sociale, să asigure servicii publice  de performanţă.

          Consiliul General decide pentru semestrul II 2010 următoarele linii directoare de acţiune ale confederaţiei:

                                        

Organizatoric

-         continuarea procesului de recenzare a membrilor de sindicat pentru eliberarea cardurilor de membru al CNS ”Cartel ALFA”;

-         susţinerea federaţiilor profesionale în recrutarea de membri;

-         continuarea procesului de preluare a filialelor în sarcina confederaţiei;

-         finalizarea acţiunilor de partajare a patrimoniului sindical;

-         continuarea demersurilor legale privind înfiinţarea unei şcoli sindicale;

-         creşterea gradului de sindicalizare la nivelul întregii economii naţionale, organizaţia sindicală fiind singura structură care apără drepturile şi promovează interesele lucrătorilor la nivelul întreprinderii, şi prin dezvoltarea organizaţiilor sindicale profesionale judeţene (afiliate federaţiilor profesionale membre).

 

Dialogul social

    -         urmărirea aplicării CCMUN pe 2007-2010 şi a contractelor de ramură;

-         monitorizarea funcţionării dialogului social în cadrul comisiilor consultative la nivelul ministerelor şi a prefecturilor;

-         susţinerea şi promovarea independenţei şi autonomiei instituţiilor tripartite (CNPAS, CNAS,ANOFM şi riscul profesional).

 

Legislativ

 - iniţierea  şi organizarea de acţiuni pentru respingerea proiectului de Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;

- modificarea Legislaţiei pensiilor cu amendamentele propuse de CNS „Cartel Alfa”,

- susţinerea modificării legii conflictelor colective de muncă şi a Legii contractelor colective de muncă pentru ca acestea să devină un mijloc real de luptă sindicală;

- susţinerea modificării Legii inspecţiei muncii, inclusiv a conducerii judetene pe principiul tripartitismului; atribuirea ITM responsabilitatea de înregistrarea CCM; 

- acţiuni pentru reglementarea legislativă a situaţiei în care, cu toate eforturile unităţilor nu se pot asigura condiţii normale de muncă, şi prelungirea aplicării condiţiilor deosebite până la rezolvarea acestei situaţii;

- susţinerea modificării legislaţiei CNPAS astfel încât să se înfiinţeze câte un Consiliu de Administraţie la nivelul fiecărui judeţ, cu reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional;

- acţiuni pentru  iniţierea unui act normativ pentru transformarea fondului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale într-o instituţie autonomă, gestionată de către sindicatele şi patronatele reprezentative la nivel naţional, sub autoritatea de reglementare şi control  a statului român, precum şi stabilirea unei singure taxe de contribuţie la acest fond;

- acţiuni pentru  modificarea legislaţiei, astfel încât imobilele din fondul locativ de stat  folosite ca sedii de către organizaţiile sindicale să fie încredinţate acestora cu titlu gratuit, exclusiv pentru realizarea activităţilor sindicale şi pe întreaga durată de existenţă a organizaţiei şi crearea de facilităţi fiscale pentru organizaţiile sindicale ;

- măsuri pentru  promovarea Legii patrimoniului sindical.

 

Munca decentă în România

- urmărirea Acordului tripartit din iunie 2008 referitor la evoluţia salariului minim;

- solicitarea Guvernului să elaboreze studii de impact asupra consumatorilor casnici şi industriali datorită creşterii preţurilor la energie, gaz metan şi utilităţi, acţiuni pentru stoparea creşterilor la preţul energiei, gazului metan şi la utilităţi, soluţii de compensare a subvenţiilor, din toamna 2010;

- continuarea promovări Comitetelor sectoriale, inclusiv susţinerea financiară structurală a acestora;

- stabilizarea indemnizaţiei de şomaj la o valoare egală cu cea a coşului minim de consum, pentru a evita împingerea în sărăcie a lucrătorilor care îşi pierd temporar locurile de muncă;

- dezbateri asupra temei „Sindicatele şi schimbarile climatice”

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]