FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Proiecte de acte normative privind plăţile compensatorii


5 octombrie 2009

    Ministerul  Transporturilor a supus dezbaterii publice două proiecte de acte normative privind plăţile compensatorii de care ar trebui să beneficieze personalul feroviar supus concedierilor colective:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

Comunicat de presă

- 05 octombrie 2009 -

 

Proiecte de acte normative privind protecţia socială a  persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în sistemul feroviar

 

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu a propus dezbaterii publice două proiecte de acte normative, unul privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi şi companii din domeniul feroviar, şi altul referitor la aprobarea listei societăţilor care beneficiază de protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate.

 

1) Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului prevede că persoanele disponibilizate în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă beneficiază: de o sumă egală cu două salarii medii nete pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare.

 

Venitul lunar de completare se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere (stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică) şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

 

     Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

   a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

   b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani;

   c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

 

      După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate beneficiază, până la încheierea perioadelor de mai sus, de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

  

2) Proiectul de Hotărâre de Guvern reglementează lista societăţilor care beneficiază de protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar. Aceste societăţi sunt:

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Număr personal propus pentru disponibilizare

1

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - SA

600

2

Societatea Comercială “Electrificare CFR - SA

236

3

Societatea Comercială “Întreţinere mecanizată a Căii Ferate “ - SA

23

4

Societatea Comercială “Tipografia Filaret” - SA

44

5

Societatea Comercială “Informatică Feroviară” - SA

38

6

Societatea Comercială “Sere şi Pepiniere” - SA

15

7

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - SA

1032

8

Societatea Comercială Reparaţii Locomotive „CFR SCRL Braşov”-SA

221

9

Societatea Comercială Vânzare Legitimaţii Călătorie „Voiaj-CFR”-SA

89

10

Societatea Comercială Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar „CFR - GEVARO” - SA

44

11

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - SA

6700

12

Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Vagoane"CFR IRV" SA

800

13

SC Întreţinere şi Reparaţii Locomotive  şi Utilaje "CFR IRLU" SA

500

 

TOTAL GENERAL

10342

 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani).

Mii lei

Indicator

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

2009

2010

2011

2012

2013

 

Impact financiar plus/minus, din care:

55300

168500

135200

 

 

71800

Bugetul asigurărilor de şomaj

55300

168500

135200

 

 

71800

 

    Subliniem faptul că acestea sunt doar în fază de proiect, aprobarea, cel puţin a ordonanţei de urgenţă, implicând la ora actuală o decizie a Parlamentului.

    Notă de fundamentare a OUG privind protecţia socială a personalului feroviar (clic aici)

 

    Proiect de OUG privind protecţia socială a personalului feroviar (clic aici)

 

    Notă de fundamentare a HG privind protecţia socială a personalului feroviar (clic aici)

 

    Proiect de HG privind protecţia socială a personalului feroviar (clic aici)

 

 

    De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că subsecretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Constantin Axinia, dezinformează grosolan opinia publică.

    Declaraţia acestuia, precum că: "Am convenit împreună cu sindicatele câţi şi de unde vom da afară. Nu ştim câţi vor pleca anul acesta. În ceea ce priveşte criteriile pe baza cărora se va alege cine rămâne, vă pot spune că nu vor pleca cei care muncesc" nu are nici un suport real.

    Constantin Axinia nu s-a mai întâlnit cu sindicatele din data de 26 august şi nu există nici un fel de acord al sindicatelor nici cu privire la concedierile colective şi, prin urmare, nici cu privire la criteriile de concediere.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]