FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Regulament grevă


FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

FEDERAŢIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE

FEDERAŢIA TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA

Regulament de desfăşurare a grevei

  În baza hotărârii membrilor de sindicat, greva generală se va desfăşura cu participarea salariaţilor de la societăţile:, SNTFC “CFR Călători” SA, SNTFM “CFR Marfă” SA, SC CFR SCRL SA si SC CFR IRLU SA, membri ai sindicatelor afiliate la Federaţia Mecanicilor de Locomotivă, Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Acţiunile de protest se vor desfăşura cu respectarea în totalitate a prevederilor Legii nr.168/1999, “privind soluţionarea conflictelor de muncă”, declanşate prin nesoluţionarea revendicărilor cuprinse în procesele verbale de conciliere (starea necorespunzătoare a condiţiilor de muncă, creşterea salariilor cu procente care să ţină cont cel putin de indicele preţurilor de consum şi rata inflaţiei prognozată pe anul 2005-2006, acordarea tichetelor de masă, analizarea şi reexaminarea normelor şi normativelor de personal).

La greva propriu-zisă vor lua parte toţi membrii de sindicat (în tură, turnus, program normal de lucru sau liberi în serviciu) care au semnat pentru acţiunile de protest.

                Pe perioada de desfăşurare a grevei, membrii de sindicat vor înceta activitatea fără părăsirea locului de muncă.

La nivel naţional se constituie comitetul de greva alcătuit din reprezentanţi ai federaţiilor reprezentative participante la grevă conform anexei 1.

La nivel regional se constituie comitete de grevă reprezentate de liderii regionali conform anexei 1.

La nivel sindicatelor de bază, acţiunile vor fi coordonate de liderii sindicatelor participante la acţiunile de protest.

Pe perioada de desfăşurare a grevei propriu-zise membrii de sindicat vor respecta următoarele:

 • nu se vor face intervenţii la materialul rulant şi instalaţii decât în situaţii deosebite -  calamităţi naturale, evenimente, incendii, situaţii umanitare urgente – şi pentru asigurarea treimii aşa cum a fost negociată cu conducerile administraţiilor feroviare;
 • trenurile aflate în parcurs pe perioada de declanşare a grevei propriu-zise vor circula până la cap de secţie;
 • la locurile de muncă unde există utilaje, echipamente, instalaţii, aparatură cu funcţionare continuă vor fi luate masuri de supraveghere permanentă şi măsuri de protecţie prin pichete de grevă, care vor interzice accesul oricărei persoane străine la locurile de muncă respective;
 • turele de serviciu se vor preda conform instrucţiilor de serviciu;
 • nu vor fi luate în considerare decât comunicatele comitetului de grevă la nivel naţional;

 Conform art. 54 din Legea 168/1999 “participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor”.

Orice măsură de intimidare sau presiune din partea administraţiei sau a altor instituţii va fi adusă la cunoştinţa comitetului de grevă în cel mai scurt timp, pentru sesizarea organelor de cercetare penală împotriva celor vinovaţi.

Comitetul naţional de grevă, constituit conform anexei 1, se dezice de orice acţiune din partea oricărei persoane fizice sau juridice care încearcă să încalce legislaţia în vigoare.

 Bucureşti 2 iunie 2005

 

ANEXA 1

 

COMITETELE DE GREVĂ LA NIVEL NAŢIONAL

 

F.M.L.R.                                                  F.S.T.F.R.                                           F.S.R.V.

SALA VOICU- 0722.557.132                      FILIP VICTOR -0723.339.293        DOBRE D-TRU   – 0723.252.077

PINTEA DAN - 0723.542.690                      LICĂ ION    - 0724.204.876           ZODIE ŞTEFAN – 0723.339.016

MĂNTESCU IULICĂ- 0723.252.182             DUMITRU GHE.-0722.398.977         BUHAC CTIN    - 0723.339.044

ALDEA ROMEO  - 0723.339.291                MAXIM RODRIGO – 0723.652.910

FELIX RADMILO- 0722.650.839                SANDU ION       – 0724.299.119

 

Tel. CFR 143.228                                    CFR 134.575                                            CFR 122.579

      021/2600650                                    021/2601712                                           021/2601085                   

 

 

COMITETELE DE GREVĂ LA NIVEL REGIONAL

1.REGIONALA BUCUREŞTI

 • F.M.L.R.      - TRANDAFIR CONSTANTIN       -0723.339.825
 • F.S.T.F.R.   - SULTAN ADELUŞ                   - 0722.299.742
 • F.S.R.V.      - ZODIE ŞTEFAN                     -021/2240985, CFR 253.580, 255.534

 

2.REGIONALA CRAIOVA

 • F.M.L.R.            - IOVĂNESCU GHORGHE -0723.252.219
 • F.S.T.F.R.         - KESSLER GEORGE        -0721.279.669
 • F.S.R.V.            - URSEIU DAN              -0723.252.171,

3.REGIONALA CLUJ

 • F.M.L.R.     - GACEU DORINEL               -0723.252.185
 • F.S.T.F.R.   - POP ALEXANDRU              -0745.148.230,  94/124.568
 • F.S.R.V.     - BUDEANU IONEL                -0723.339.135

4.REGIONALA IAŞI

 • F.M.L.R.     - BOUREANU CONSTANTIN         -0723.252.187
 • F.S.T.F.R.   - BRÂNZEI MIHAI                     -0745.194.294,  96/124.807; 123.199
 • F.S.R.V.     - CAZACU ION                         -0723.339.020

5.REGIONALA GALAŢI

 • F.M.L.R.        - GROBNICU NICUŞOR             -0723.252.184
 • F.S.T.F.R.      - ZĂBAVĂ DUMITRU               -0744.107.837,  97/405.570
 • F.S.R.V.         - PETRICĂ SORIN                  -0723.339.137

6.REGIONALA CONSTANTA

 • F.M.L.R.      - FRUJNOIU FLORIN                     -0726.388.857
 • F.S.T.F.R.   - CIRIBLAN LIVIU                        -0740.778.869,  98/194.802
 • F.S.R.V.      - CONSTANTIN VASILE                -0723.339.136

7.REGIONALA BRASOV

 • F.M.L.R.     - BUICAN NICOLAE                        -0723.339.295
 • F.S.T.F.R.   - TIMOFCIUC CEZAR                     -0721.781.180,  95/124.728
 • F.S.R.V.      - PĂSTRĂVANU RADU                    -0723.252.173

8.REGIONALA TIMISOARA

 • F.M.L.R.      - BOLOŞ IOAN                        -0723.252.186
 • F.S.T.F.R.   - POPET EUGEN                       -93/1440547
 • F.S.R.V.      - CIUL NICOLAE                      -0722.541.214

 

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]