FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Solicitari Federatii Feroviare


12 iulie 2007

Federatiile sindicale feroviare au solicitat Ministerului Transporturilor reglementarea corectă a activităţilor de instruire-formare, autorizare şi verificare a personalului feroviar

 

Ministerul Transporturilor

Dlui Ludovic Orban

 

Directia de Management si Infrastructura

Dlui Claudiu Dumitrescu

 

DRPSON

Dnei Ortansa Munteanu

          Reprezentanti ai federatiilor sindicale feroviare, membre ale confederatiilor sindicale nationale CNSLR Fratia, BNS, Cartel Alfa, Meridian si CSDR v-au transmis prin diverse surse de informare, gravele nereguli provocate de impunerea unor Ordine ale ministrului transportului din anul 2005, aberante si complect nefunctionale.

          Aprobarea unor tarife pentru prestatiile si serviciile specifice efectuate de CENAFER (prin Ordinul MTCT nr. 2260/29.12.2005), aprobarea metodologiei de organizare si derulare a programelor de formare calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului din transportul feroviar (prin Ordinul nr. 2261/29.12.2005) si modalitatea de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar (prin Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005) conduc la blocarea oricaror forme de pregatire, formare, calificare, perfectionare, verificare periodica si autorizare, pentru personalul feroviar cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

Intalnirile din 04.07.2007 si 11.07.2007, organizate de catre DRPSON, cu participarea reprezentantilor AFER, CENAFER, Directia de Management si Infrastructura, Directii Resurse Umane din CFR Infrastructura, CFR Marfa si CFR Calatori, Directia Medicala, au facut posibila o concluzie cvasigenerala si anume ca, sfidand reglementari si recomandari ale Uniunii Europene, ordinele in cauza trebuie regandite si refacute in totalitate.

Astfel reprezentantii Confederatiilor Sindicale reprezentative, va transmit urmatoarele consideratii privind:

 

A. Autorizarea personalului conform ordinului MTCT nr 2262/29.12.2005:

 

1.                          Eliminarea sub orice forma si in totalitate a imixtiunii organelor AFER din procedurile de autorizarea personalului, cu exceptia consemnarii in registru de evidenta a autorizatiilor care este gestionat de AFER.

2.                          Eliminarea obligativitatii autorizarii unor functii sau activitati care nu presupune raspundere deosebita prin operatii specifice (ex: Electromecanic SCB care lucreaza in cadrul Laboratoarelor CT din sectii, montator instalatii SCB, sef district instalatii SCB, LC). Directiile de specialitate si reprezentantii sindicatelor vor nominaliza si argumenta functii ce pot fi eliminate din lista.

3.                          Reglementarea unitara, in folosul si interesul unitatilor feroviare si al personalului propriu a continutului dosarului individual depus la CENAFER (din care sa reiasa clar functia actuala, studiile si stagiile efectuate, etc) precum si reducerea drastica a timpului necesar programarii si organizarii examenelor de autorizare.

4.                          Eliberarea imediata, in baza derogarilor de specialitate existente, convenite prin Legea partilor respectiv CCM la nivelul unitatilor, a noilor modele de autorizatii, fara parcurgerea formala, a unor cursuri care sa oblige unitatile feroviare la cheltuieli nejustificate (ex: cei peste 2000 salariati din CFR SA si 764 din CFR Marfa si CFR Calatori, calificati din 1990 prin diverse metode).

5.                          Uniformizarea prin cunoasterea la nivelul Centrelor Teritoriale din structura CENAFER a conditiilor minime de pregatire, studii si stagii, aprobate si actualizate prin Hotarari ale CA din unitatile feroviare.

6.                          Reducerea cel putin cu jumatate a numarului minim de ore de practica necesar programului de calificare in vederea autorizarii personalului.

7.                          Stoparea initiativelor de formare calificare a persoanelor fizice pentru functii care au grad de ocupare redus (ex: la Constanta s-au format 80 operatori marfa pentru 7 posturi existente in organigrama sucursalei regionale), si care ulterior obtinerii calificarii pun presiune pe angajatori publici sau privati.

 

B. In privinta metodologiei de organizare si derulare a programelor de verificare profesionala periodica a personalului (conform ordinului MTCT nr. 2261/29.12.2005) va solicitam urmatoarele:

 

1.                            Verificarea profesionala periodica a personalului trebuie sa constituie o obligatie exclusiva a angajatorului (unitatilor feroviare), reprezentanti CENAFER avand, in cel mai fericit caz, rol de observatori.

2.                            Degrevarea oricaror obligatii financiare a unitatilor feroviare prin plata catre CENAFER. Asfel sumele actuale platite pentru verificarea profesionala pot fi utilizate eficient pentru sustinerea planurilor actuale de formare profesionala, asigurand o politica de personal orientata spre viitorul unitatilor feroviare.

3.                            Reanalizarea in vederea reducerii functiilor cu obligativitatea verificarii profesionale periodice si desfasurarea acestora o data la 5 ani, doar dupa reamprospatarea cunostintelor prin participarea la programe de perfectionare a pregatirii profesionale cerute de angajator si organizate de CENAFER, sau promovarea in functie.

4.                            Obligativitatea perfectionarii anuale a personalului cu atributii de instruire utilizat de unitatile feroviare, avand in vedere dinamica mutatiilor tehnologice in perspectiva transportului feroviar intern si european.

 

C. Referitor la aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii specifice efectuate de CENAFER (stabilite prin Ordinul MTCT nr 2260/29.12.2005) consideram necesar urmatoarele:

 

1.                              Acestea sa contina o dimensiune acceptata de unitatile feroviare, predictibile in timp si fundamentate real fata de costurile efectuate.

2.                              Elimiarea aberatiilor privind majorari de tarife pentru motivatii puerile (cel putin 18, 20, 29 cursanti, examinari organizate special sau suplimentar in afara Centrului, la cererea operatorului economic, etc) sau a tarifarii si coordonarii instruirii practice in unitati feroviare cu dotari corespunzatoare.

3.                              Prezentarea anuala a proiectelor de finantare din fonduri structurale atrase de expertii in marketing financiar din CENAFER si puse de acord in cadrul organismelor tripartite.

 

Concluzionam prin a va informa ca mentinerea in actuala forma a celor 3 Ordine ale MTCT din anul 2005, ar consacra haosul organizat si intretinut de catre vizionarii si reformatorii europeni ai ministrului Dobre Gheorghe.

Orice alte compromisuri sindicale, care ar viza sau leza interesele salariatilor care se autoinstruiesc, formeaza, califica, autorizeaza sau examineaza, nu le vom accepta.

Convinsi ca, asemenea noua, doriti asezarea in normalitate a tuturor raporturilor profesionale dar si sociale va asiguram de alese sentimente.

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu ntrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]