FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Trădare Sindicală


29 septembrie 2005

CCM-urile la CFR Călători şi CFR Marfă

au fost semnate fără FML

 

 În data de 28 septembrie 2005 la ora 10.00 companiile de transport feroviar au convocat toate federaţiile sindicale reprezentative, la solocitarea expresă a 5 federaţii sindicale feroviare (FISM/C, FNDF, FSRV, FSTFR şi USIFR-ATLAS), care şi-au manifestat dorinţa de a stinge conflictele de muncă şi de a semna contractele colective de muncă la nivel de unitate.

 Condiţiile sub care cele 5 organizaţii afirmau că sunt dispuse să stingă conflictele de muncă, conform adresei lor nr. 142/27.09.05 erau:

·        Menţinerea tuturor prevederilor din contractul colectiv de muncă 2004/2005;

·        acordarea tichetelor de masă în cuantum de 10 tichete/salariat pe lună în trimestrul III şi în cuantum de 15 tichete/salariat pe lună în trimestrul IV;

·        menţiunea că salariile brute de bază (Anexa 1) vor fi renegociate pentru a fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2006.

 Federaţia Mecanicilor de Locomotivă a răspuns convocării şi, în conformitate cu hotărârea CNC, a arătat că nu poate stinge conflictele colective de muncă în condiţiile în care salariile rămân îngheţate şi nici nu poate fi de acord cu semnarea contractului colectiv de muncă.

 În sedinţă, administraţiile CFR Călători şi CFR Marfă au prezentat o ofertă astfel:

·        5 tichete de masă lunar în trimestrul III/2005 şi 15 tichete de masă lunar începând cu trimestrul IV/2005;

·        majorarea clasei 1 de salarizare la valoarea de 310 RON urmând ca salariile pe anul 2006 să fie renegociate în limita BVC;

·        eliminarea funcţiilor de conducere din anexa 2;

·        facilităţile sindicale (scoatere din producţie, autoturisme, etc) vor fi acordate proporţional cu numărul de membri ai fiecarei federaţii conform unei cote de 1/1500 membri de sindicat.

 FML a subliniat din nou că nu va semna CCM fără creşteri salariale. Celelalte federaţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de oferta făcută de administraţii.

 A urmat o serie de discuţii şi consultări între conducerile companiilor şi conducerea ministerului in vederea “imbunătăţirii ofertei”, care s-au pelungit pâna la orele 23.00.

 În final administraţiile au scăzut cota aferentă facilităţilor sindicale la valoarea de 1/1000 membri de sindicat, fapt urmat de semnarea CCM-urilor la nivel de unitate de către toate federaţiile sindicale înafară de FML.

 FML a rămas consecventă poziţiei că nu se poate încheia CCM fără creşteri salariale şi nu a semnat noul CCM în condiţiile în care salariile sunt îngheţate iar singura “concesie” la capitolul salarii a fost prevederea că salariile vor fi renegociateîn limita BVC-urilor aprobate pentru 2006. Acest lucru poate sa însemne chiar diminuarea salariilor în condiţiile în care guvernul aproba BVC-urile societăţilor cu un fond de salarii diminuat.

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]