Printr-un memoriu adresat societăților feroviare,  a fost solicitată necesitatea reintroducerii coeficienților de ierarhizare in contractele colective de muncă de la societățile feroviare.

 

Loading...