Site Redactor

Bazându-se pe un raport al Curții de Conturi, conducerea Autorității Feroviare Române (AFER) a diminuat unilateral și ilegal salariile angajaților, încălcând prevederile Codului Muncii și ale altor acte normative aflate în vigoare și intrând în conflict deschis cu proprii salariați.

Brambureala creată prin adoptarea legii 284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice a determinat atât abrogarea acesteia în acest an, prin elaborarea unei legi noi de salarizare, cât și adoptarea legii 124/2014, prin care salariații plătiți din fonduri publice sunt exonerați de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.

Conducerea Sindicatului din AFER, afiliat la Federația Mecanicilor de Locomotivă din România a arătat că “situația ingrată în care a ajuns AFER-ul, instituție publică finanțată integral din venituri proprii, constituie efectul unei probleme pe termen lung, de cadru legislativ și de interferență a unor diverse interese.

La momentul apariției Legii nr. 284/2010 salariații instituției aveau un contract colectiv de muncă în vigoare, drept pentru care au fost menținute în plată salariile stabilite.

Începând cu anul 2012, la încetarea contractului colectiv de muncă au fost menținute salariile în plată conform completărilor și modificărilor Legii nr. 284/2010 care prevedeau menținerea în plată a salariilor. Menționăm faptul că în AFER nu au mai avut loc majorări salariale din anul 2008.

De aici au apărut problemele AFER, care în urma controalelor Curții de Conturi a fost atrasă în procese care sunt și în prezent pe rol.

De remarcat este faptul că în anul 2015 salariații AFER au contestat în instanță și au anulat măsura dispusă de conducerea unității de a obliga angajații să restituie veniturile de natură salarială pe care Curtea de Conturi le considerase drept prejudicii.

Liderul Sindicatului din AFER, Ioneta Alexe, a arătat că “de la apariția acestor probleme nu au fost diminuate salariile angajaților AFER, până la data de 6 septembrie anul curent, moment în care conducerea instituției a hotărât și a dispus diminuarea salariilor în cuantumuri diferențiate pe functii de până la 40%, în lipsa unei hotărâri definitive și irevocabile a unei instanțe, cu privire la procesele aflate pe rol.

Această măsură de diminuare a salariilor a condus la o situație în care salariații AFER, care deja aveau venituri salariale mai mici în comparație cu alte unități din sectorul feroviar din România, a cărui autoritate o constituie, au ajuns în situația disperată de a declanșa un posibil conflict de muncă în condițiile prevăzute de lege.

Problemele menționate mai sus au fost aduse deja la cunoștința factorilor decizionali administrativi și politici (Ministerul Transporturilor, Guvernului României, Camera Deputaților și Senatului României), care până la data scrierii articolului nu au manifestat nicio poziție.

Federația Mecanicilor de Locomotivă din România va analiza de urgență, împreună cu Sindicatul AFER, situația creată de hotărîrea abuzivă a conducerii unității, urmând a fi stabilite măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse pentru dezamorsarea conflictului.