Site Redactor

Conform celor convenite la întâlnirea precedentă, în data de 1 noiembrie 2017 a avut loc, la Ministerul Transporturilor o întâlnire comună la care au participat federațiile sindicale din sistemul feroviar, secretarul de stat Cercel Ninel, care are în coordonare transporturile feroviareprecum și reprezentanții conducerii societăților de transport feroviar. La începutul ședinței a fost prezent, timp de câteva minuta și ministrul transporturilor, Felix Stroe care a ținut să sublinieze, încă o dată, că pune un accent deosebit pe dialogul cu partenerii sociali.

Cu privire la Statutul Personalului Feroviar, ministrul Stroe a precizat că la ultima ședință de guvern s-a hotărât să nu se trimită un punct de vedere către Parlamentul României și să fie înființată o comisie inter-ministerială cu ministerele care au exprimat puncte de vedere, comisie care să se întrunească și să rezolve în cel mai scurt timp problemele pe care ministerele le-au exprimat atunci când au formulat avize negative, astfel încât proiectul de lege să plece către Parlament cu o recomandare favorabilă. Ministrul transporturilor și-a exprimat speranța că până la sfârșitul lunii decembrie acest proiect de act normativ va fi aprobat. Reprezentanții sindicatelor feroviare au solicitat să fie convocați la lucrările acestei comisii inter-ministeriale pentru a putea susține proiectul de act normativ

După plecarea ministrului transporturilor, reprezentanții federațiilor sindicale au expus, în prezența sectretarului de stat Cercel Ninel, a conducerii Direcției Feroviare din Ministerul Transporturilor și a reprezentanților conducerii societăților feroviare problemele care, de altfel, au fost depuse și la sediul Ministerului Transporturilor.

S-a atras atenția asupra necesității majorării salariilor personalului și a instituirii inei ierarhii corecte în cadrul sistemului de salarizare, mai ales în contextul în care sașariul minim pe economie ar urma să crească la valoarea de 1900 lei.

Un accent deosebit a fost pus pe necesitatea investițiilor urgente și substanțiale în infrastructura feroviară și în materialul rulant astfel încât sistemul feroviar să poată oferi condiții competitive de transport.

Gestionarul infrastructurii ar trebui ajutat să acceseze fonduri europene pentru modernizare. Investițiile în infrastructură ar trebui, ulterior, să determine scăderea TUI (taxei de utilizare a infrastructurii), dând astfel o gură de oxigen operatorilor de transport feroviar, fie ei privați sau de stat, în competiție cu transportatorii rutieri. Finanțarea căilor ferate trebuie să țină seama de reglementările europene pe care trebuie să le implementăm și care generează obligativitatea țărilor membre de a echilibra cele două moduri de transport terestru (feroviar și rutier). Astfel valoarea investițiilor în feroviar trebuie să fie de cel puțin 50% din totalul investițiilor în transportul terestru.

S-a exprimat speranța că s-a schimbat politica Ministerului și în particular a Direcției Feroviare de avantajare a operatorilor privați în detrimentul celor de stat. Acest lucru a fost identificat, spre exemplu, la definirea prestației operatorilor de călători în vederea acordării compensației și anume ponderea dintre trenurile regio și trenurile interregio a fost stabilită arbitrar astfel încât procentul semnificativ să fie stabilit la tipul de pestație predominant a operatorilor privați. Conform aceleaiași filozofii, au fost eliminate trenurile Intercity și trenurile internaționale din calculul prestației, doar pentru că ele erau operate exclusiv de CFR Călători. De asemenea, s-a observat de-a lungul timpului că, în timp ce nu s-a atins nimeni de compensațiile operatorilor privați, compensația acordată CFR Călători a fost deseori diminuată, ultimul exemplu fiind recenta rectificare a bugetului de stat.

Aceeași politică a ministerului de avantajare a operatorilor privați a fost evidențiată și în momentul în care CFR Călători și CFR Marfă și-au re-integrat în structură toate filialele cu excepția celor două societăți de reparare a locomotivelor (SCRL Brașov și SC IRLU), datorită faptului că exista un interes din partea părții feroviare private pentru aceste societăți, pecum și la îndelungatele negocieri ale textului Statutului Personalului Feroviar, atunci când orice prevedere cu care partea privată nu era de acord era automat eliminată din cuprinsul proiectului de act normativ.

S-a solicitat urgentarea demersurilor în vederea re-integrării reparatorilor de locomotive de călători și marfă în cele două societăți mamă.

S-a exprimat speranța că ministerul va promova, pe viitor, o politică echitabilă în relația cu operatorii privați de transport feroviar, punându-se astfel capăt plasării în poziție dezavantajoasă a operatorilor de stat.