Site Redactor

FML a solicitat amendarea proiectului de lege prin care se intenționa interzicerea cumulului pensiei cu salariul la societățile cu capital integral sau majoritar de stat.

 

 

 

Guvernul României

Domnului Prim Ministru Ludovic Orban

 

Secretariatul General al Guvernului României

Domnului Secretar General Antonel Tănase

 

Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor

Domnului Ministru Lucian Nicolae Bode

Doamnei Secretar General Ștefania Ferentz

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Doamnei Ministru Victoria Violeta Alexandru

 

Ministerul Finanțelor Publice

Domnului Ministru Vasile Florin Cîțu

 

Spre știință:

SNTFM CFR Marfă SA, Domnului Director General Traian Preoteasa

SNTFC CFR Călători SA, Domnului Director General Valentin Dorobanțu

Având în vedere proiectul de lege “privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, care modifică OUG 114/2018, Federația Mecanicilor de Locomotivă din România atrage atenția că prin introducerea în textul legii a prevederilor de la art. I, pct 16, prin care se interzice cumularea pensiei cu salariul, se vor aduce grave prejudicii celor doi operatori naționali de transport feroviar, respectiv SNTFC CFR Călători SA și SNTFM CFR Marfă SA, din următoarele considerente.

În prezent, în sistemul feroviar din România se înregistrează o lipsă acută de personal cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, în special la meseria de mecanic de locomotivă. Menționăm faptul că pentru a forma un mecanic de locomotivă este necesară o perioadă de școlarizare, precum și de autorizare pentru conducere pe tipuri de locomotive, tipuri de prestație și pe trase de infrastructură feroviară de 2-2.5 ani.

În aceste condiții, pentru a putea să asigure prestațiile de transport, toți operatorii de transport feroviar atât cu capital majoritar de stat, cât și cu capital privat, utilizează personal care a ieșit la pensie și cumulează pensia cu salariul. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru operatorii feroviari cu capital de stat i-ar pune în situația dificilă de a rămâne fără personal care să poată conduce trenurile de călători și de marfă, în timp ce o astfel de restricție nu se aplică operatorilor cu capital privat.

Cu toate că în nota de fundamentare a proiectului de lege, la poziția 2 – schimbari preconizate, alin B, măsuri fiscal-bugetare, lit. e, se motivează că “măsura este necesară pentru a evita presiunile suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat și se propune interzicerea cumulului pensiei cu salariul în instituțiile publice, urmărind astfel îmbunătățirea funcționării instituțiilor statului și asigurarea echitabilă a resurselor bugetare”, constatăm că în cuprinsul textului de lege interdicția este lăsata la modul general, urmând a fi afectate companiile naționale și societățile comerciale la care capitalul social este deținut integral sau în proporție majoritară de stat, chiar și pe cele care nu beneficiază de nici un fel de alocații din partea statului și își desfășoară activitatea într-un mediu concurențial, cum este SNTFM CFR Marfă SA.

Pentru a preîntâmpina cele expuse mai sus și pentru a nu pune într-o situație defavorabilă operatorii de transport feroviar de stat, în raport cu operatorii cu capital privat, este necesară amendarea proiectului de lege la art. I, punctul 16, unde se introduc trei noi articole după art. 41 din OUG 114/2018, în sensul că trebuie lărgită excepția de la aplicarea articolului nou introdus 411, stabilită la alin. (3), astfel:

“(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituție precum și societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, cărora li se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli prin hotărîre de guvern.

O altă variantă ar fi modificarea art. 411 astfel:

“(1) Beneficiarii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, aparținând sistemului public de pensii, cât și beneficiarii pensiilor de serviciu/pensiilor militare de stat/indemnizațiilor pentru limită de vârstă, anticipată/anticipată parțială, reglementate prin acte normative cu caracter social, care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate.”